Foto: Sofia Runarsdotter
Foto: Sofia Runarsdotter

Stress, kaos och tunga lyft har präglat Samhalls bemanningslösning för matkasseföretaget Mat.se. Ingen har tagit ansvar för arbetsmiljön, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Antalet krav på förbättrad arbetsmiljö har ökat kraftigt inom Samhall, Sveriges största arbetsgivare för personer med en funktionsnedsättning. Ökningen har skett samtidigt som företaget i stor utsträckning slutat med industriproduktion för att satsa på bemanningstjänster inom framför allt städ, fastighet, lager och omsorg.

De senaste fem åren har Arbetsmiljöverket fått in 16 krav på förbättrad arbetsmiljö, i form av så kallade 6 6a-anmälningar från skyddsombud. Hela fem krav lämnades in bara under förra året. Det kan jämföras med de totalt sex som lämnades in under de föregående fem åren.

Den senaste anmälningen kommer från Samhalls bemannade lösning på matkasseföretaget Mat.se i Årsta partihallar strax söder om Stockholm.

Anmälan skickades in i våras och beskriver en arbetsplats i stress och kaos. Återkommande datahaverier har fått beställningslistor att försvinna, eller dubbleras. Leveranser har uteblivit eller hamnat fel. För att rädda det hela har personalen tvingats jobba övertid, ofta med kort varsel. Arbetspass från klockan 7–24 har förekommit vid ett flertal tillfällen.

Det nyligen pensionerade skyddsombudet Janne Elfström var den som skrev anmälan.

– De flesta som jobbar på Samhall har någon form av funktionsnedsättning. Ofta är det både fysisk och psykisk. Onda axlar och knän. Kroppar som tagit stryk. Och anpassar man arbete så funkar det ju. Men som det varit här, det är helt galen arbetsmiljö. De blir helt knäckta, säger Janne Elfström.

Efter att anmälan kommit in gjorde Arbetsmiljöverket i början av sommaren två inspektioner på arbetsplatsen. Resultatet blev en diger lista med brister i arbetsmiljön.

– Det handlade egentligen om det mesta man kunde hitta på där. Det är därför det tog två besök för att gå igenom allting, säger Christina Asplund som är inspektör på Arbetsmiljöverket.

I skrivelsen som myndigheten skickat till Samhall konstateras att det finns stora brister i alla delar av verksamheten, från kundtjänst till packningen till utlastningen och inpackningen och utkörningen av varorna.

Ingenstans har Samhall undersökt arbetsförhållandena eller riskbedömt arbetsmomenten. Ingenstans har man bedrivit ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I Arbetsmiljöverkets rapport beskrivs hur det från början av våren varit trassel med datasystemet på Mat.se. Det har blivit felbeställningar och beställningslistor har försvunnit. ”Arbetstagarna har fått arbeta långa dagar för att klara beställningarna” och blivit ”överösta med klagomål” från kunderna.

Ett flertal medarbetare på kundtjänsten har dessutom saknat egna stolar och inte haft några rutiner för rast. Många har fått ta med sig telefonen på lunchen eller äta vid skrivborden.

”Arbetstagare har hög arbetsbelastning och upplever stor psykosocial påfrestning, press samt frustration” skriver inspektören. Många vittnar om att de tänker på arbete och ”sover dåligt om nätterna”.

Arbetstagarna på packningen har påverkats av strulet i kundtjänsten och upplevt ”stor psykosocial påfrestning” och även känt sig ”bevakade över hur mycket de plockar”. Vid utlastningen har uppemot 400 kassar åt gången fått packas om i backar för att få plats i bilarna. Ompackningen har skett i ”framåtlutad ställning” då kassarna stått på golvet och arbetarna har vittnat om ”ont i ryggen efter arbetsdagens slut”.

Uppemot 300 backar om dagen har sedan burits manuellt in i bilar som haft betydligt lägre lasthöjd än höjden på lastkajen. Arbetet att kånka ner backarna från lastkajen har skett helt utan tekniska hjälpmedel.

På den punkten kräver Arbetsmiljöverket att Samhall tar in experthjälp utifrån. Inspektören anser att företaget, som själva profilerar sig som experter på arbetsmiljö och anpassade arbeten för människor med funktionsnedsättning, helt enkelt ”saknar egen kompetens” kring belastningsergonomi.

Genom hela kedjan berättar de Samhallanställda om stor stress på grund av det allmänna kaoset. Arbetsmiljöinspektören skriver även om anställda som vittnat om att de ”upplever en press över att om de inte är tillräckligt lönsamma blir de omplacerade”.

En tidigare chaufför, som vill vara anonym, berättar för Dagens Arena att deras närmaste chef redan blivit omplacerad. Enligt honom berodde det på att hon var kritisk mot företaget och försökte förbättra arbetsmiljön.

– Hon tog för stor hänsyn till oss. För att vi är sjuka människor med olika handikapp och arbetshinder. Vi klarar inte vad som helst. Då omplacerade man henne. Sa att hon var illojal mot företaget. Därför är de anställda nu rädda för att säga sitt, säger han.

Han berättar även hur stressen och pressen påverkat hans hälsa negativt.

– Man vaknar på nätterna och drömmer om den här skiten. Det är så stressigt. Jag knäckte ryggen när jag skulle få tråckla in alla lådor i bilen. Våra bilar är inte anpassade för att köra den här typen av lådor, säger han.

Patrik Almlöf är Samhalls distriktschef i Stockholm syd och högst ansvarig för de Samhallanställda på Mat.se. Han säger att företaget insett att de inte har någon möjlighet att åtgärda bristerna vid utlastning och utkörning och därför helt enkelt lämnat över det till ett annat företag att sköta.

De andra arbetsuppgifterna finns fortfarande kvar och han intygar att företaget arbetar hårt med att åtgärda de övriga bristerna.

Hur kunde det bli så här?

– Vi har inom företaget haft lite oreda, kan man säga, i en överlämningsfas. Då har vi kommit i otakt kring det här med risk- och konsekvensanalyser, säger han.

Vad menar du med ”otakt”. Arbetsmiljöverket konstaterar att ni inte gjort några utredningar, riskbedömningar eller haft något inget systematiskt arbetsmiljöarbete?

– Om man ska hårdra det och titta på de rutiner vi har i företaget, så följdes inte de på ett rätt och riktigt sätt, säger han.

Skyddsombudet Janne Elfström berättar att han under våren först mejlade Patrik Almlöf flera gånger och påpekade bristerna, utan att ens få svar. Först därefter skickades anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Jag skrev flera brev till cheferna och väntade men fick inget svar. Det var först när vi vände oss till Arbetsmiljöverket som det började hända någonting, säger han.

Funktionsnedsatta människor har stått dubbelvikta och packat om lådor, jobbat 17-timmarspass och upplevt enorm stress. Varför fick skyddsombudet inget gehör av cheferna på Samhall för de brister som uppenbarligen fanns? Hur kunde ni låta det pågå?

– Det har varit en turbulent period och det har varit flera chefer inblandade. Ena chefen har ansvarat för ena delen och ena chefen för en annan. Man har brustit i samarbetet och framför allt kanske kommunikationen, säger Patrik Almlöf.

Men varför svarade ni inte på mejlen från skyddsombudet?

– Jag kan inte svara på varför det inte svarades på.

Men det var ju du som inte svarade.

– I det här fallet med ett snabbt svar på 6 6:a-anmälningen så är det jag som brustit. Det beror inte på att jag tycker frågorna är oviktiga, utan det var helt enkelt för att jag var väldigt hårt belastad och hann inte med att agera på rätt grejer. Så jag gjorde fel i mina prioriteringar, säger han.

Janne Elfström berättar att flera anställda under våren och sommaren blivit sjukskrivna. Vissa för onda ryggar, andra för problem med hjärtat. En chaufför fick en stroke i bilen och Janne Elfström hjälper i dagsläget honom med att driva ärendet mot försäkringsbolaget Afa för att få skadan bekräftad som en arbetsskada.

– Han fick en stroke under körningen och jag anser att det var framkallat av den turbulensen och röran och stressen som var. Jag anser att det är en arbetsskada, säger han.

Patrik Almlöf säger att han inte har några uppgifter på hur många Samhallanställda som drabbats av den kaosartade arbetsmiljön. Men att företagshälsovården nu är inkopplad och ska träffa alla medarbetare.

Men håller du med om att det finns anställda som har drabbats?

– Det kan jag inte med säkerhet säga eftersom vi nu gör allt vi kan för att fånga upp de bitarna. Men onekligen låter det som om det finns de som känner att de har påverkats väldigt negativt av det här, säger han.

Vad säger du till de som drabbats?

– Det är en jättetråkig situation så det beklagar jag verkligen. Vi borde som sagt ha agerat betydligt snabbare i det här, säger han.

Måns Danielson är vd för Bonheur AB, som är moderbolag till Mat.se. Han menar arbetsmiljöproblemen inte funnits inom ramen för Mat.se.

– Det är Samhalls eget arbete, det är inte knutet till oss, säger han.

Men de Samhallanställda har arbetat inom ramen för Mat.se. Det framgår inte minst av Arbetsmiljöverkets handlingar.

– Men det är helt felaktigt.

Varför skriver myndigheten så?

– Då är det felaktigt. I vår verksamhet har vi haft riskundersökningar och gjort allt arbetsmiljöarbete. Så är det knutet till Mat.se så är det helt fel.

Men det här handlar ju om de Samhallanställda under ert paraply.

– Ja, men även så. Är de något som är knutet till våra tjänster så ser vi till att arbetsmiljöarbetet görs korrekt. Och det har vi gjort.

Arbetsmiljöverket konstaterar att det funnits väldigt stora brister i arbetsmiljön och att det saknats både riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Då får jag prata med Samhall först innan jag vill kommentera det. Jag kan inte kommentera det för det är felaktigt, säger Måns Danielson.

———

Mer om Samhall: Läs Magasinets Arenas granskande reportage “En ny Samhallsklass” här »