Unionen och Almega har tecknat nytt kollektivavtal. Facket fick inte igenom sitt krav på flexpension.

Unionen och Almega har tecknat ett ettårigt kollektivavtal för omkring 33 000 anställda inom områdena IT och Telekom. Löneökningarna blir 2,2 procent, i nivå med industrins avtal. Även lägstalönerna höjs med 2,2 procent. I övrigt förlängs villkoren från förra avtalet.

Men den stora stridsfrågan för Unionen – flexpensionen – har facket tvingats släppa. Unionen ville ha ytterligare avsättningar till pensionen och möjlighet att gå i pension på deltid.

– Vi fick inte igenom flexpension den här gången men vi stod emot försämringar i avtalen. Det är en viktig signal medlemmarna skickar till Almega inför framtiden, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert i ett pressmeddelande.

Unionen varslade om strejk för att få igenom kravet på flexpension. Men Almega tog frågan till Arbetsdomstolen eftersom arbetsgivarorganisationen anser att det råder så kallad fredsplikt i pensionsfrågor, och att varslet därför var ogiltigt. Arbetsdomstolen gick på arbetsgivarnas linje och strejken stoppades.

Frågan skjuts nu på framtiden, men Unionen har inte släppt kravet.

– Vi bygger ut flexpensionen inom alla andra områden. Unionens medlemmar inom Almega accepterar inte att de ska ha sämre villkor än medlemmar på andra områden, säger Niklas Hjert.

I helgen tecknade Almega också nytt kollektivavtal med Sjöbefälsföreningen. Därmed är strejken i skärgårdstrafiken i Göteborg och Stockholm över.