Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.

INTERVJU. Fler platsannonser på Arbetsförmedlingen kan vara en indikation på att sänkningen av restaurangmomsen ger nya jobb. Men det motsägs av att priserna på maten bara har sjunkit med en bråkdel, säger Oskar Nordström Skans som utvärderar reformen åt regeringen.

Under de första tre månaderna med en restaurangmoms på 12 i stället för 25 procent har restauranger anmält 20 procent fler lediga platser på Arbetsförmedlingen, jämfört med samma period förra året.

Enligt arbetsgivarorganisationen Visita, som tidigare hette Sveriges hotell- och restaurangföretagare, är det ett bevis på att momssänkningen varit effektiv.
– Det här är en momseffekt, absolut, säger organisationens vd Eva Östling Ollén till Ekot.

Men samtidigt som platsannonserna tycks ha ökat har restaurangpriserna endast sänkts med 2,3 procent, enligt Visita. Det innebär att endast en femtedel av momssänkningen kommit konsumenterna till del. Det är för lite för att reformen ska få någon egentlig sysselsättningseffekt enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU.
– Fler platsannonser kan absolut vara en indikation på en ökad efterfrågan på arbetskraft. Men hur många jobb det sedan blir får vi vänta med att svara på, säger Oskar Nordström Skans på IFAU som utvärderar reformen åt regeringen.

Vad har hänt med priserna?
– Prisgenomslaget har varit ganska blygsamt. Om momssänkningen fått fullt genomslag på priserna så hade de sänkts med 10,4 procent. Så i det sammanhanget är det hittills relativt lite som gått till konsumenterna. Därför är det förvånande om det skulle vara så att man fått en så stor sysselsättningseffekt med en så liten prissänkning.

Varför då?
– Om man tänker på hur regeringen resonerade när man motiverade den här reformen så handlade det ganska mycket om att priserna skulle vara en viktig mekanism. Om man sänker priserna så ska branschen kunna växa.

– Dessutom tänkte man sig att lägre priser i restaurangbranschen skulle göra det mera attraktivt att arbeta. Om man äter mera ute så kan man tänka sig att arbeta lite mera. På så sätt var priserna väldigt viktiga när man motiverade den här reformen.

Hur går de här bilderna ihop? Sysselsättningsökning utan att priserna sänkts?
– Det är svårt att säga. Det är ju på ett sätt lite överraskande att man ser en användning för fler anställda utan att egentligen göra speciellt mycket för att attrahera fler kunder genom sänkt pris.

– För mig är det lite svårt att få ihop de här bilderna. Men det är som sagt lite tidigt ännu att kunna utvärdera vad momssänkningen får för sysselsättningseffekt.