Bild: Pixabay

arbetsmarknad Andelen arbetslösa var i januari 7,5 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med ett år innan. Det visar nya siffror från SCB.

Av befolkningen i åldern 15–74 år arbetade i januari 2020 drygt 5 miljoner personer. Andelen arbetslösa i samma grupp var 7,5 procent, vilket motsvarar 7 procent av kvinnorna och 8 procent av männen.

Men SCB publicerar också ett reviderat arbetslöshetstal, som tar hänsyn till säsongsfaktorer och innehåller en allmän utjämnande modell. Med den bearbetningen av datan blir arbetslöshetstalet istället 7 procent.

– Om man bara kollar på den insamlade datan här och nu så är siffran 7,5 procent, men den hoppar från månad till månad. Generellt sett stiger arbetslösheten ofta tidigt på året, till exempel för att många har slutat studera och söker jobb. I siffran 7 procent har vi tagit hänsyn till sådana säsongsrensade effekter. Då får man en mer jämn siffra, säger Linnea Wikmark Kreuger på SCB.

Under hösten avslöjades det att SCB:s tidigare publicerade siffror innehöll fel, på grund av att en stor del av statistikinsamlingen lagts ut på en underleverantör – Evry – som inte hållit måttet. Det här ledde bland annat till att arbetslöshetssiffrorna för september fick revideras i efterhand. På grund av bristerna har SCB sorterat bort all data som samlats in av Evry, och arbetsmarknadsstatistiken för januari bygger därför på bara hälften så stort underlag som det skulle ha gjort i normala fall.

– Osäkerhetstalen för statistiken som vi går ut med anpassas till hur stort urvalet är. Det är andra osäkerhetstal sedan vi tog bort den här leverantören, säger Linnea Wikmark Kreuger.

Trots att arbetslöshetstalet är högre bland män än bland kvinnor, är sysselsättningstalet flera procentenheter högre hos män. 69,3 procent av männen var sysselsatta i januari, jämfört med 64,3 procent av kvinnorna.

Antalet fast anställda under månaden var drygt 3,8 miljoner personer, och 90 000 fler män än kvinnor hade en fast anställning.

Antalet personer med en tidsbegränsad anställning vad 662 000, och där var kvinnorna överrepresenterade med 80 000 personer.