Sex av tio svenskar upplever att kvaliteten i omsorg och skola har försämrats de senaste tio åren. En majoritet anser att privat ägda välfärdsföretag bör regleras hårdare, visar en undersökning som LO beställt av Novus.

Sex av tio svenska medborgare upplever att kvaliteten i omsorg och skola har försämrats de senaste tio åren. Samtidigt menar två av tre att privat ägda företag bör regleras hårdare än i dag. Det visar LO:s undersökning “Allmänheten om vinster i välfärden”, som Novus har utfört.

– Vi har sett en rad missförhållanden i välfärden avslöjas, men det här ger en mer konkret bild över svenskarnas tilltro till välfärden och åsikterna om vinstreglering, säger Tobias Gerdås, LO.

Undersökningen visar att två av tre inte upplever att regeringen hittills har begränsat vinsterna bland välfärdsföretagen.

– Många har jublat för att utredningen om vinster i välfärden har tillsatts, men de känner inte att något har hänt. Vi har fortfarande världens mest liberala system när det kommer till privat ägande i välfärden, säger Gerdås.

Kvalitetsbristen upplevs som störst inom äldreomsorgen.

– Det är oroande eftersom vi vet att det är inom det området det finns allra minst ”exit-möjligheter”. Ytterst få som har valt ett äldreboende väljer om. Här måste politiken både reglera och ge mer resurser, säger Gerdås.

Undersökningen genomfördes av Novus den 29 januari till 4 februari 2015 och baseras på 1 647 intervjuer. Novus har använt ett slumpmässigt urval av allmänheten 18-79 år.