Foto: Patrik Theander/Flickr (beskuren bild).

Sedan nya tuffa regler för långtidsarbetslösa infördes i våras har 15 800 arbetslösa straffats med avstängning från aktivitetsersättningen i upp till två månader.

Sedan regeringen i mars införde tuffare sanktioner för långtidsarbetslösa som exempelvis lämnar in sin aktivitetsrapport för sent eller missar ett möte, har tusentals arbetslösa straffats med inkomstavdrag.

Siffror som Dagens Arena begärt ut från Arbetsförmedlingens kontrollenhet – Enheten för ersättningsprövning – visar att till och med juli månad har 13 600 personer fått mellan två och fyra anmärkningar och därmed fått sin aktivitetsersättning indragen med mellan en till tio ersättningsdagar.

Därutöver har 2 200 personer fått fem anmärkningar och därmed fått sin ersättning indragen i 45 ersättningsdagar. Dessa har även fått sin aktivitetsersättning sänkt till grundbeloppet på 223 kronor per dag.

För många innebär det mer än en halvering av månadsinkomsten. Det säger Arbetsförmedlingens projektledare Göran Åhman.

– De som haft en inkomstbaserad aktivitetsersättning kan tidigare ha haft uppåt 550 kronor om dagen. Efter fem förseelser sänks det till grundbeloppet på 223 kronor per dag, säger han.

För varje förseelse utöver den femte förseelsen dras ytterligare 45 ersättningsdagar. Ingen kan dock helt bli avstängd från aktivitetsersättningen under förutsättningen att personen fortsätter att delta i ett arbetsmarknadsprogram.

Den absolut vanligaste orsaken till att en arbetslös får en anmärkning är att aktivitetsrapporten inte lämnats in i tid. Näst vanligast är ett missat möte och på tredje plats kommer att personen inte anses tillräckligt aktiv i sitt arbetssökande.