Foto: Pixabay

Nyhet Den svåra konkurrensen ute på järnvägarna kan leda till att Sverige inte når klimatmålen för transportsektorn 2030.

Vinstmarginalerna för företag som transporterar gods på järnvägen i Sverige är mycket små. Vi handlar mer och mer varor som behöver transporteras, men när företagen inte kan satsa på utveckling riskerar de att slås ut. Då kan järnvägen få svårt att konkurrera med de andra trafikslagen, vilket kan ge stora konsekvenser för klimatet.

– Man kan spekulera i varför det inte går att omvandla efterfrågan till tjänade pengar. Företagen har höga fasta kostnader, och konkurrensen är hård, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen, och fortsätter,

– Om transportföretagen slås ut kan det leda till att färre vill etablera sig på den marknaden. Då får kunderna ingen leverantör att vända sig till på järnvägen. Om gods som transporteras via järnvägen förs över till  vägtrafik kan det få negativa effekter på miljön.

Tågen har sin styrka i att de kan transportera stora och tunga varor som inte är beroende av tidsaspekten. Men enligt Stridsberg ställs höga krav från konsumenterna att få varorna levererade tidsspecifikt utan att betala mer.

– I den marknadssituation vi befinner oss i är en viktig del av lösningen att få folk att betala mer, att få slutkonsumenten att bry sig om hur varan har transporterats.

Enligt Transportstyrelsen står järnvägstransporter för mindre än en procent av utsläppen som transportsektorn släpper ut i Sverige, som 2017 var en tredjedel av Sveriges totala utsläpp.  För att klara de mål som satts upp för den svenska transportsektorn ska 70 procent av utsläppen bort fram till 2030. Transportstyrelsen menar då att fler varor måste flytta från vägtransport till järnväg. Under den förra mandatperioden lanserade regeringen en godsstrategi. I den finns uppdrag till Trafikverket som ska underlätta överflytt till järnvägen. Då kan fler varor transporteras den vägen. I dag går det att föra över cirka fyra procent av godset som transporteras på vägar till järnvägen.

– Det har gjorts politiska satsningar för att föra över gods från väg till järnväg, men det har inte gett så stor effekt. Men det finns en hel del som skulle kunna göras.