Bild: Flickr/Mikael Simm
Bild: Flickr/Mikael Simm

Antalet barn och unga som söker vård hos barn- och ungdomspsykiatrin ökar fortsatt. För första gången har nu vissa landsting väntetider som inte ryms inom vårdgarantin.

Allt fler barn och unga söker vård hos barn- och ungdomspsykiatrin. Det visar Sveriges kommuner och landstings siffror för år 2016. Antalet patienter har ökat från 75 000 år 2014 till nästan 85 000 år 2016.

– BUP ger mer vård än man någonsin gjort. Samtidigt finns stora problem med att rekrytera och behålla medarbetare och allt fler barn och unga söker hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor på SKL.

Samtidigt blir kötiden för att få en tid hos BUP allt längre. Något som SKL förklarar med det ökade söktrycket i kombination med svårigheter att rekrytera personal.

För första gången missar nu vissa landsting att uppfylla den förstärkta vårdgarantin.

Den innebär  att från det att ett barn bedöms ha behov av specialiserade insatser från BUP har man 30 dagar på sig att möta barnet, bedömer man då att en utredning ska genomföras har man ytterligare 30 dagar på sig att starta den. Mer info här: 

I fjol fick bara 79 av patienterna en första bedömning och 71 procent påbörja en fördjupad utredning eller behandling inom den förstärkta vårdgarantin, enligt vantetider.se.