Trädgårdsarbete- numera en RUT-tjänst FOTO: ED Dunes/flickr

RUT-avdrag Att regeringen 2016 halverade taket för RUT-avdrag är inget som hindrat tjänsten från att fortsätta växa; förra året med tio procent och hittills i år med 30 procent.

Förklaringen är att taket sänkts för lite för att ge effekt, menar en forskare.

Från och med 1 januari 2016 sänktes taket för rutavdragen från 50 000 kronor till 25 000 kronor, trots det blir rutavdragen allt fler. 2016 ökade rutanvändandet med tio procent och under 2017 har användandet av tjänsten ökat i raketfart- under årets första fyra månader ökade rutavdragen med 30 procent jämfört fjolåret, skriver Dagens Industri.

Enligt Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, beror en stor del av ökningen på att tjänster som flytthjälp, IT-service och trädgårdsarbete tillkommit på listan av avdragsgilla tjänster.

– Det har varit mycket skriverier om rot och RUT, det kanske ökar medvetenheten, säger hon till DI.

Anders Stenberg, docent på Stockholms universitet, har tidigare forskat om rutavdragens effekter. Enligt honom är förklaringen enkel till varför det sänkta taket inte bromsat rutbranschen

– Endast tre procent kommer över 25 000, så ändringen gör egentligen väldigt liten skillnad. Skulle man vilja införa en reform som biter skulle man behöva sänka taket till 15 000. Det hade Då hade det påverkat i alla fall fjärde RUT-användare, säger Anders Stenberg till Dagens Arena.

RUT-företaget Hemfrid är en av marknadens största aktörer. Företagets vd Maria Andersson lyfter fram ytterligare förklaringar till varför allt fler använder sig av RUT-tjänster.

– Dels finns det ett växande behov för tjänster i hemmet, speciellt tror jag i de yngre tjänsterna. Dessutom handlar man de här tjänsterna vitt, säger hon till Dagens industri.

När RUT-avdraget infördes av den borgerliga regeringen år 2007 var ett av regeringens huvudargument att tjänsten skulle få bort svartarbetskraft från branschen. 2014 uppskattade skatteverket att svartarbetet inom branschen sjunkit med 12 procent sedan 2007. Istället har priserna på den svarta marknaden pressats ner,

– Effekterna har varit små. Däremot visar en SCB-undersökning från 2011 att det lett till att priserna på svarta marknaden pressats ner.

Enligt Anders Stenberg ser framtiden ljus ut för RUT-företagen. Motståndet från politiskt håll är idag ganska litet och även svenska folket är positiva till RUT, enligt SCB:s senaste undersökning.

– Det är troligen politiskt mycket kostsamt att göra sig av med RUT. Dessutom pågår en debatt rörande hur man bäst lyfter lågutbildade ur bidragsberoende och får in dem på arbetsmarknaden. I den politiska debatten hävdar många att RUT kan användas för att integrera nyanlända i samhället.