Foto: Pixabay

Arbetsmarknad Visstidsanställda har sämre möjligheter till kompetensutveckling och tillfälliga anställningar bidrar till att förstärka ojämlikheter på arbetsmarknaden. Det visar en ny studie från Umeå universitet.

Forskare vid Umeå universitet har undersökt vilken roll facklig representation på arbetsplatsen spelar för möjligheten till kompetensutveckling för de anställda. Studien bygger på en analys av data från 2015 års European Working Conditions Survey, med svar från 22 884 arbetstagare i 35 europeiska länder. Forskarna har även undersökt om tillsvidareanställda har större chans till kompetensutveckling än tidsbegränsat anställda.

– Vår studie visar att tidsbegränsat anställda får tillgång till mindre kompetensutveckling än tillsvidareanställda. Detta är ett viktigt resultat, eftersom det visar hur tidsbegränsade anställningar kan förstärka ojämlikheter på arbetsmarknaden snarare än att fungera som en språngbräda till en tryggare anställning, säger forskaren Maja Adolfsson vid Umeå universitet.

En bild som bekräftas av LO.

– Det är en gammal sanning och som också rapporteras från LO-förbunden. Kompetensutvecklingsmöjligheterna för främst de korta tidsbegränsade anställningarna är sämre generellt sett, säger LO-ekonomen  Thomas Carlén.

Thomas Carlén menar att kompetensutveckling inte heller bara handlar om betald utbildning av arbetsgivaren, utan också om möjligheten till att ha ett utvecklande arbete.

– Det handlar om att få utvecklande arbetsuppgifter, inte bara att från arbetsgivarens håll köpa en utbildning. Det är jätteviktigt att man som tidsbegränsat anställd har ett utvecklande jobb med varierande arbetsuppgifter och där man kan lära av kollegor.

Facklig representation på arbetsplatsen är en fördel oavsett kontraktstyp och förstärker möjligheten till kompetensutveckling för alla arbetstagare, enligt studien. Fackliga företrädare är bland annat viktigt för att stärka kommunikationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Forskarna undersökte även fackföreningens roll på nationell nivå. Stor facklig anslutning innebär bättre förhandlingsstyrka mot regering och andra arbetsmarknadsparter när lagar och förordningar ska ändras. Men studien visar också att förhandlingarna tenderar att stödja tillsvidareanställda i större utsträckning. Något man från LO:s håll inte menar stämmer om man tittar i närtid. Man lyfter bland annat det nya huvudavtalet. Genom avtalet ska möjligheterna till kompetensutveckling förbättras och där inkluderas även tidsbegränsat anställda. Det ska även gå fortare att få sin tidsbegränsade anställning att övergå till en tillsvidareanställning. Tillsvidareanställning ska vara normen.

–  När det nya huvudavtalet är på plats kommer möjligheterna för den gruppen att förbättras påtagligt, säger Thomas Carlén.

Tidsbegränsade jobb leder till ökad stress och ohälsa. En otrygg vardag på flera vis. Sämre möjligheter till kompetensutveckling bekräftar också att arbetsgivare är mindre villiga att satsa på tillfälligt anställda. Det kan i sin tur minska anställningsbarheten i framtiden, göra det svårare att byta jobb eller att avancera i karriären. Något som kan skapa både ekonomiska och sociala skillnader på sikt. Tidsbegränsade anställningar är en viktig dimension av social ojämlikhet, menar forskarna.

– Vi oroar oss för att om vi inte börjar uppmärksamma ojämlikheter på arbetsmarknaden så kommer de att fördjupas. Människor som redan befinner sig i en utsatt situation kommer att få större osäkerhet i sina arbetsliv. Och vi vet att sysselsättningsstabilitet har betydelse för många aspekter av livet, som psykisk hälsa, välbefinnande och möjligheter att bilda familj, säger Maja Adolfsson.

 

Maja Lindenbaum