“I Sverige är modellen att man pluggar först och jobbar sedan. Vi behöver gå mot att man varvar utbildning och arbete under sin karriär”, säger Samuel Engblom på TCO.

Sverige har en välutbildad population, men utbildningssystemet borde vara bättre samordnat med arbetsmarknaden konstaterar en ny OECD-rapport, ”Local Job Creation in Sweden”, som presenteras i dag måndag.

Rapporten handlar om förutsättningarna i Sverige för lokal och regional jobbtillväxt. Fokus ligger på Arbetsförmedlingen och tillgången till utbildning. Rapportförfattarna konstaterar att möjligheterna till utbildning är avgörande för att befolkningen i stort ska nå den kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, är positiv till rapportens fokus på studier. Han menar att den traditionella arbetsmarknadsutbildningen har varit inriktad på LO-yrken och att det därför behövs andra typer av utbildningsinsatser.

– Det behövs större möjligheter till utbildning som är anpassad efter arbetsmarknadens behov. En poäng med ”local job creation” är att titta regionalt på vad som behövs. Vi skulle gärna vilja se att skolor och arbetsmarknadens parter på regional nivå tittar på det lokala behovet av arbetskraft och försöker ta fram utbildningar som även riktar sig till yrkesverksamma, säger han.

OECD framför kritik mot att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt flexibel på lokal nivå. Samuel Engblom menar att Arbetsförmedlingen har lite att erbjuda TCO:s medlemmar, delvis på grund av att TCO:s omställningsavtal fångar upp medlemmarna.

– Arbetsförmedlingens traditionella verktygslåda har ganska lite att erbjuda högutbildade personer, säger han. Det behövs även insatser för personer som riskerar att bli arbetslösa eller bara vill byta jobb.

Samuel Engblom menar att yrkeshögskolan och högskolan är fokuserade på långa utbildningar för ungdomar och inte till yrkesverksamma som behöver komplettera sin utbildning.

– Det är viktigt att även högskolan ses som en omställningsaktör. I Sverige är modellen att man pluggar först och jobbar sedan. Vi behöver gå mot att man varvar utbildning och arbete under sin karriär och det måste finnas andra alternativ än långa kurser på heltid. Till exempel på distans, deltid eller kvällstid, säger han.