Kristina Henschen. Foto: Maria Söderberg

Hård kritik från fackligt håll mot förslaget till biståndspolitisk plattform.

I januari skickade regeringen ut sin biståndspolitiska plattform på remiss. LO-TCO Biståndsnämnd fick tre veckor på sig att svara och i går var sista dag. I svaret fanns många frågetecken från LO-TCO:s sida.

En av de saker vi tycker är slående att fackföreningsrörelser ej nämns. På ett ställe nämner man arbetstagarorganisationer och vi vet inte ens vad de menar och vilka det omfattar. Eftersom facket är världens största folkrörelse tycker vi det är märkligt att man inte tar tillvara på den resursen. Facket är mer än en civilsamhällesorganisation, vi är en arbetsmarknadspart. Vi har reagerat kraftigt på det här, säger Kristina Henschen, kanslichef på LO-TCO.

–  Det är när den fattiga människan går ihop med andra fattiga människor och blir en kritisk massa som de kan ställa krav och uppnå en förändring. Det finns inte heller närvarande i plattformen.

Vad det får för praktiska konsekvenser att inte facket nämns vet Kristina Henschen inte än.
– Det återstår att se, men det ger en väldig oklarhet på hur man ser på samarbetet med facket och den svenska partsmodellen. Vi vet inte vilka signaler de vill skicka ut.
– Det som var tänkt att bli en vägledning och signal för en bättre styrning upplever vi som tvärtom. Nu är allt mer oklart. Vilket naturligtvis är väldigt olyckligt, säger hon.

Något som också är väldigt oklart i regeringens nya plattform är hur den ska förhålla sig till den nuvarande PGU:n, Politik för Global Utveckling.
– Det man har gjort nu är att utarbeta den här plattformen utan att ange hur det nya dokumentet förhåller sig till PGU:n, och vilken status den har. Man har omformulerat målet och gjort en ny målstruktur. Regeringen säger att PGU:n ska vara plattformen men man anger inte vad det innebär eftersom nya dokumentet skiljer sig väldigt.