Dokument som läckt ut via Wikileaks visar hur regeringen mildrade sin USA-kritik för att nå framgång vid det stora klimatmötet i Köpenhamn 2009. Det skriver Svenska Dagbladet idag under rubriken ”Sverige slöt pakt med USA inför klimatmöte”.

Flera representanter för den svenska regeringen – bland annat Fredrik Reinfeldt, miljöminister Andreas Carlgren och näringsminister Maud Olofsson – hade tiden innan klimatmötet i Köpenhamn täta kontakter med USA:s ambassad i Stockholm.

Enligt källor till Svenska Dagbladet förekom det däremot inte några motsvarande förberedelser för att samarbeta med viktiga utvecklingsländer.

Redan 2007 rapporterade USA:s ambassad i Stockholm hem till Washington att ”Sverige kommer att göra allt för att se till att USA, såväl som Kina, Indien och andra stora utsläppare från tredje världen lyfts in i klimatförhandlingarna”. Den frågan är helt central för USA. I dagsläget omfattas till exempel inte Kina av Kyotoprotokollet.

USA ska också ha varit skeptiska till att åstadkomma stora utsläppsminskningar fram till år 2020. Det är en alldeles för kort tidshorisont för Washington. Under 2009 blir kontakterna mellan Sverige och USA allt fler. På hösten 2009 tar miljöminister Andreas Carlgren själv upp år 2020 som ett problem. I stället kan utsläppsminskningar till år 2030 diskuteras.

Carlgren föreslår att svenska och amerikanska experter ska jobba ihop om den vetenskapliga grunden för dessa minskningsperioder ”så att den politiska trovärdigheten kan bekräftas av experter”.

Trots den svenska regeringens anpassning till USA slutade klimatmötet i Köpenhamn i kaos.

Andreas Carlgren kritiserar i dag Svenska Dagbladets artikel på sin blogg.
Läs också Supermiljöbloggen om den ”hemliga klimatpakten”.