klimat Svenskarnas utlandsflygresor har fördubblats på 30 år och vi flyger mycket mer än människor i flera andra länder.

– Vi flyger ungefär fem gånger mer än det globala genomsnittet. I snitt flyger vi ungefär 1,4 gånger utomlands per år, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Sveriges Radio Ekot.

Svenskar reser i dag utomlands dubbelt så ofta som 1990, medan antalet flygresor inrikes är oförändrat. Ändå har utsläppen av växthusgaser inte ökat, eftersom ny teknik gör flyget mer bränsleeffektiv och på att flygplanen är mer fullsatta i dag.

Ändå orsakar svenska flygresor utsläpp av ungefär tio miljoner ton växthusgaser årligen.

– Det blir ungefär ett ton per person och år, vilket motsvarar ungefär en resa per år till Spanien, säger Jonas Allerup.

Analysen av svenskarnas flygresor bygger på en rapport som Chalmers har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Där har forskarna frågat svenskar om deras flygresor, till skillnad från andra beräkningar av flygresors utsläpp som bygger på hur mycket bränsle flygplanen tankar i olika länder.

Det är ett missvisande sätt att beräkna utsläpp, eftersom det bara räknar med utsläppen fram till första mellanlandning.

När planen flyger på hög höjd bildas kondensstrimmor, och de gör att utsläppen fördubblas. Det här räknas in i den nya rapporten. Enligt Naturvårdsverket fördubblas utsläppen av de här så kallade höghöjdseffekterna.

Igår kom EU-statistik som visar att antalet flygpassagerare inom EU har ökat med sju procent.