Anneli Nordström Bild: Kari Kohvakka
Anneli Nordström Bild: Kari Kohvakka

En kompetensförsäkring krävs för att vuxna ska kunna vidareutbilda sig, konstaterar analysgruppen Arbetet i framtiden. »Här bör staten gå in som delfinansiär«, säger Annelie Nordström, ordförande i Kommunal.

Det var för ett år sedan som framtidsminister Kristina Persson (S) gav den oberoende analysgruppen Arbetet i framtiden i uppdrag att ta fram förslag på förändringar som behöver göras för att möta framtidens arbetsmarknad. I dag överlämnades rapporten med en rad förslag på åtgärder.

Enligt analysen är den ökande globaliseringen och den tekniska utvecklingen, med ökad digitalisering och robotisering, viktiga faktorer för arbetsmarknadens utveckling inom de kommande femton åren. Omställningen innebär att det finns ett ökat behov av att människor vidareutbildar sig även sent i livet, enligt rapporten. Detta innebär förslag om utbyggnad av vuxenutbildningen samt något som kallas »kompetensförsäkring«.

– Den skulle fungera som ett statligt studiemedel för vuxna. Vi behöver motivera äldre i dag att våga vidareutbilda sig. I dag tycker många inte att det är värt det för att man förlorar så mycket inkomst under tiden. Här bör staten gå in som delfinansiär, säger Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, som själv varit med och tagit fram rapporten.

Rapportförfattarna identifierar ytterligare ett område som kräver insatser. Sveriges befolkning blir nämligen äldre – allt färre ska försörja allt fler. Men så länge minst  90 000 personer invandrar till Sverige varje år kommer detta inte innebära något problem. Däremot krävs åtgärder som underlättar för nyanlända att komma in i arbetslivet.

Annelie Nordström säger att Sverige behöver erbjuda ett kunskapslyft åt de flyktingar som kommer, med grundskola såväl som gymnasieutbildning.

– Om någon påstår att det är dyrt så måste man komma ihåg att när det gäller de här människorna har vi sluppit kostnader för förlossningar, mödravård, barnavårdscentraler och förskoleutbildningar. De är snarare att betrakta som en vinst för svenska samhället, säger hon.

I rapporten konstateras också att det finns ett behov av att se över socialförsäkringssystemet.

Andelen arbetslösa med arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd har minskat från 80 procent i början av 2000-talet till omkring 40 procent i dag. Ansvaret för arbetslösas försörjning har därmed förskjutits från A-kassan och Arbetsförmedlingen till kommunernas försörjningsstöd och socialtjänst, enligt rapporten.

– Under alliansens styre drog sig staten tillbaka och dumpade över det ekonomiska ansvaret vid arbetslöshet på kommunerna, vilket gör att de i sin tur hindras från att satsa på andra saker som vård och äldreomsorg. Det är förkastligt. Är man arbetslös ska man ha rätt till en grundersättning från Arbetsförmedlingen, säger Annelie Nordström.

Fakta
För ett år sedan tillsatte Kristina Persson, minister för strategi– och framtidsfrågor, tre analysgrupper vars uppgift är att ta fram förslag för den framtida utvecklingen. Grupperna består av representanter från organisationer, forskningsområdet och näringslivet. Gruppernas analysområden är Arbetet i framtiden, Grön omställning och Global samverkan.

Analysgruppen Arbete i framtiden består av:
Luciano Astudillo (Malmö stad), Pontus Braunerhielm (KTH och Entreprenörskapsforum), Anna Breman (Swedbank), Klas Eklund (SEB), Åsa-Pia Järliden Bergström (LO), Eva Mörk (Uppsala universitet), Annelie Nordström (Kommunal), Jesper Roine (SITE, Handelshögskolan i Stockholm), Azita Shariati (Sodexo) och Åke Svensson (Teknikföretagen).