Bild: News Øresund - Peter Mulvany
Bild: News Øresund - Peter Mulvany

45 000 åkerianställda har fått nytt kollektivavtal, och byggstrejken är över. Men avtalsrörelsen är fortsatt orolig och fler strejker väntar.

Sent på måndagen tecknade Transport avtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund. 45 000 chaufförer och terminalarbetare inom godstransport får löneökningar på 590 kronor i månaden, i nivå med industrins märke.

– Det har varit långa men konstruktiva förhandlingar. Vi fått gehör för våra prioriterade frågor, att stärka anställningsskyddet och att säkra kompetensutvecklingen i branschen, säger Transports ordförande Lars Lindgren i ett pressmeddelande.

På söndagskvällen avslutades också byggstrejken, som pågått i en vecka. Sveriges Byggindustrier och Byggnads har tecknat nytt avtal – och även där höll man sig till märket.

Byggnads hade tillsammans med övriga 6F-fack (Fastighets, Elektrikerna, Målarna och Seko) krävt 3,2 procent i löneökningar, en procentenhet mer än vad industrins avtal landade på. Industriavtalet brukar vara norm för övriga avtalsområden, eftersom det är en internationellt konkurrensutsatt sektor. Den nivå industriavtalets löneökning landar på blir alltså ett ”märke” för övriga.

Men sedan LO-samordningen sprack i höstas har ett antal fackförbund sagt att de inte tänker hålla sig till märket, däribland Byggnads.

Det nya byggavtalet landade till slut på 2,32 procents löneökningar. Mer än märket kan tyckas vid första anblick, men avtalet löper på 13 månader i stället för industrins 12. Omräknat till ett års avtal blir det 2,2 procent, exakt samma som industriavtalet.

Byggnads menar att de genom sina höga krav har hjälpt trycka upp märket, och därför är vinnare ändå. Men på många områden har facket och arbetsgivarna inte lyckats komma överens, annat än om fortsatta diskussioner. Enligt de opartiska medlarna har båda parter gjort sig omöjliga i förhandlingarna.

»Trots ett omfattande arbete har lösningar på dessa områden stupat på detaljer och inte sällan på ren misstro mot andra sidans avsikter. Vi menar att ett sådant klimat är förödande för ett fruktbart förhandlingsarbete och vi manar båda sidor att snarast bjuda till« skriver medlarna i en hemställan som Svenska Dagbladet tagit del av.

Det hårda förhandlingsklimatet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier tycks vara karakteristiskt för årets avtalsrörelse. Tongångarna är höga och flera varsel har lagts på olika avtalsområden.

Målarna strejkar sedan den 8 april (med samma lönekrav som Byggnads) mot Måleriföretagen. Parterna har inte varit i kontakt med varandra sedan strejken bröt ut, men i går återupptogs förhandlingarna.

– Förhoppningen är att skriva under ett avtal under veckan, säger Måleriföretagens vd Björn Hellman till Arbetet.

Samtidigt fortsätter Sjöbefälsföreningens strejk mot Almega. Strejken bröt ut den 12 april efter att parterna inte kunnat komma överens om vilken lönenivå som ska gälla för ett nytt branschavtal.

Konflikten förvärrades när företaget Strömma tog in fler fartyg som inte omfattades av varslet, vilket facket uppfattade som strejkbryteri. Sjöbefälsföreningen har därför varslat om strejk för alla Strömmas underentreprenörer med start den 26 april.

– Vi kan inte stillatigande se på medan Almega bryter mot strejken. Det kan inte komma som någon överraskning för Almega att vi nu vidtar åtgärder, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen, i ett pressmeddelande.

I måndags skulle Unionen också ha gått ut i strejk mot Almega, för att få igenom sina krav på flexpension. Men Almega anser att det råder så kallad fredsplikt i pensionsfrågor, och har fört frågan vidare till Arbetsdomstolen. Strejken har därför skjutits upp till tidigast torsdag, efter att Arbetsdomstolen har avgjort ärendet.

– Unionen har hela tiden varit tydliga med vilka åtgärder vi kommer att vidta för att få till ett avtal om flexpension. Kommer vi inte överens går medlemmarna ut i strejk. Vi är beredda. Det är ytterst en rättvisefråga för Unionens medlemmar, säger Unionens ordförande Martin Linder i ett pressmeddelande.