Bild: Regeringskansliet

I dagsläget saknas 6 600 kommunplatser för flyktingmottagande runt om i landet. Skillnaden i hur många platser en kommun ordnar fram varierar stort beroende på kommunstyre.

Enligt Migrationsverkets bedömning kommer 55 200 personer beviljas uppehållstillstånd i Sverige under 2014. De flesta kommer kunna ordna boende på egen hand, men man beräknar att ungefär 14 100 personer kommer behöva hjälp av kommunen med bostad.

I dag finns avtal mellan Migrationsverket och kommunerna om runt 7 500 så platser, vilket innebär att cirka 6 600 platser saknas i dagsläget. Dessutom är 9 600 personer redan nu kvar i Migrationsverkets asylboenden trots att de har uppehållstillstånd eftersom det råder brist på kommunplatser.

Enligt länsstyrelserna, som förhandlar med kommunerna om kommunplatser, beror svårigheterna med att få fram platser bland annat på bostadsbrist. S-styrda kommuner är betydligt bättre på att ordna fram kommunplatser, visar den granskning tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson är kritisk och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) uppmanar kommunerna att ta sitt ansvar.
– Det saknas en medveten planering. Vi ska följa den flyktingpolitik som riksdagen beslutat. Vi kan inte ändra det nationella åtagandet bara för att det är krig i Syrien. Och man kan inte sitta i kommunerna och tänka att det här får någon annan fixa, säger Anders Danielsson till Dagens samhälle.

Bristen på kommunplatser medför dessutom att Sverige inte kan fullfölja sitt kvotflyktingåtagande, något Dagens Arena tidigare skrivit om.