Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

”Antingen sänker man skatten eller så tillför man resurser för att öka tryggheten på arbetsmarknaden”, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

Stockholms stad har sedan tidigare slagit fast att rätt till heltid ska gälla som norm för de som arbetar inom kommunen.

Nu tar Stockholmspolitikerna ett ytterligare steg och fasar ut anställningsformen allmän visstid. Ambitionen är också att minimera andelen tid som utförs av timavlönade och att heltid som norm även ska gälla vid vikariat och andra typer av tidsbegränsade anställningar.

– Kvinnor är överrepresenterade bland dem som ofrivilligt arbetar deltid och det straffar sig livet ut. Som arbetsgivare vill vi föregå med gott exempel, säger Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm.

De största utmaningarna rör dygnet-runtverksamheter som exempelvis särskilda boenden.

– Det är svårt att lägga scheman med rätt till heltid utan att få delade turer och arbete varannan helg. Vi tittar på hur vi kan använda de statliga bemanningspengarna så att vi kan erbjuda både och. Vi har fått ut 87 miljoner i år och har budgeterat för det dubbla under 2016, säger Clara Lindblom.

Ett vanligt argument som kommunerna brukar framföra när kritik riktas mot att det tar för lång tid att införa rätt till heltid som norm, är att de stora organisationsförändringarna som krävs tar väldigt lång tid. Clara Lindblom avfärdar argumentet.

– Man får helt enkelt bestämma sig. Säger man att rätt till heltid ska gälla får man tillföra resurser. Det är bara att välja, antingen sänker man skatterna eller så satsar man på att öka bemanningen och minska deltiderna. Vi har valt det senare, säger Clara Lindblom.