Under sitt linjetal riktat till den muslimska världen skärpte USA:s president, Barack Obama, tonen mot Israel. I talet sa han att en bestående fred mellan Israel och Palestina måste bygga på två stater och att gränsdragningen bör utgå från gränsdragningen 1967. Uttalandet väckte genast protester från Israel, vars premiärminister Benjamin Netanyahu i dag befinner sig i Washington.

Benjamin Netanyahu ska inför Obamas tal ha ringt upp utrikesminister Hillary Rodham Clinton med krav på att referensen till 1967 års gränsdragning skulle strykas. I Israel råder samtidigt nervositet inför att FN:s generalförsamling i höst ska rösta om Palestina som självständig stat. Förhoppningarna från Israels sida är att USA ska använda sin diplomatiska muskelstyrka för att skydda Israel från omröstningen. Samtidigt rapporterar The New York Times om att Obama sagt att han inte tror att Netanyahu någonsin kommer att acceptera de stora eftergifter som skulle krävas för att få till en fredsuppgörelse mellan Israel och Palestina.

Redan innan linjetalet tillkännagav USA sanktioner mot Syrien och Barack Obama markerade mot landet under talet:
– President Assad kan antingen leda en övergång till demokratiska reformer, eller stiga åt sidan, det vill säga avgå.
Däremot undvek Obama noggrant under talet – som innehöll tydliga krav på demokratiska och ekonomiska reformer – att nämna Saudiarabien.