Bild: Flickr/Socialdemokraterna.
Bild: Flickr/Socialdemokraterna.

Alltför tung arbetsbelastning, brist på introduktion och ingen beredskap för hotfulla situationer. Det är exempel på vanligt förekommande brister inom socialtjänsten. »I vissa kommuner är situationen riktigt bedrövlig«, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör.

Arbetsmiljöverket satte förra året igång med en landsomfattande granskning av arbetsförhållandena inom socialtjänsten. Hittills har myndigheten besökt 80 socialkontor där man intervjuat så väl socialsekreterare som chefer och skyddsombud.

Bakgrunden till granskningen som ska pågå i tre år är den höga arbetsbelastningen, ökade ohälsan och höga personalomsättningen inom yrket.

Exempelvis visar en färsk rapport från Arbetsmiljöverket att en av fyra socialsekreterare lider av psykiska påfrestningar i arbetet. Och mellan 2014-2015 har antalet anmälningar om arbetssjukdomar ökat med hela 123 procent.

Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare för granskningen, säger att man nu är mitt uppe i granskningen men redan nu kan se tydliga och vanligt förekommande brister ute på socialkontoren.

Det handlar bland annat om en alltför tung arbetsbelastning som leder till sjukskrivningar och hög personalomsättning.

– I vissa kommuner är situationen riktigt bedrövlig. Vi har stött på socialkontor som har 100 procent personalomsättning, där i princip alla har sagt upp sig, säger Eva Karsten.

Det handlar också om brist på introduktion. Det kan exempelvis handla om att nyutexaminerade socialsekreterare får komplexa ärenden i knät utan att ha fått en ordentlig introduktion.

En annan vanligt förekommande brist är avsaknaden av beredskap för hotfulla och våldsamma situationer.

– Socialsekreterare jobbar med de mest utsatta i samhället. Det uppstår situationer som inte är okej, man får höra okvädesord och utsätts för hot. Det har blivit en vardag för många socialsekreterare. Det onormala har blivit normalt.