Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.
Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket.

En av fyra socialsekreterare uppger att de blivit utsatta för hot och våld i arbetet under de senaste två åren, visar en färsk undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Räknar man även med de som svarat jakande på om någon nära medarbetare blivit utsatt, handlar det om mer än hälften. Dessutom anser var fjärde socialsekreterare att problemen med hot och våld har ökat.

Flera tidigare undersökningar ger en samstämmig bild.

Till exempel uppger mer än var tredje socialsekreterare att de blivit utsatta för våld eller hot om våld i arbetet, enligt Arbetsmiljöverkets undersökning från 2013.

Men endast en bråkdel av hoten anmäls till Arbetsmiljöverket. I fjol fick myndigheten in totalt 22 anmälningar om hot mot socialsekreterare som lett till sjukfrånvaro. Och under de senaste fem åren har siffran pendlat mellan 15 och 30 anmälningar.

Hur många hot som anmäls till polisen är oklart, då de inte längre har någon möjlighet att ta fram sådana siffror. Men 2012 gjordes drygt 300 polisanmälningar, visar en undersökning från fackförbundstidningen Vision.

Arbetsmiljöverket drog förra året igång en landsomfattande granskning av arbetsförhållandena inom socialtjänsten. Hittills har myndigheten besökt 28 socialkontor där man intervjuat så väl socialsekreterare som chefer och skyddsombud.

Eva Karsten, inspektör på Arbetsmiljöverket och projektledare för granskningen, tycker det är bedrövligt att så få anmälningar kommer in till myndigheten och menar att det finns flera orsaker.

– Antingen beror det på att man inte har tillräckligt bra rutiner på arbetsplatsen. Man har helt enkelt inget system för vem som ska anmäla till polisen och Arbetsmiljöverket. Det vi ser när vi är ute på våra inspektioner är en hårt belastad personal. Nästa klient väntar, nästa utredning och så slutar det med att man tvingas lägga det som inträffat bakom sig.

Hon förklarar att den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten gör att man börjar tumma på säkerhetsrutinerna.

– Det finns inte alltid möjlighet att ta med en kollega så i stället gör man hembesök ensam eller tar samtal på kontoret i stället för i besöksrummet.

I intervjuerna med personalen framkommer också att det finns en särskild kultur inom socialtjänsten, säger Eva Karsten. En »lite hot får man räkna med, det hör till jobbet«-jargong.

– Men det ska ju givetvis inte vara en del av jobbet, säger hon.