Malmö Stad

“När är kvaliteten tillräckligt bra så att du inte behöver sätta in fler resurser trots att det finns pengar?”

Nu fattar Socialdemokraterna i Malmö Arbetarekommun beslut om att föreslå att partiet på Socialdemokraternas kongress ska ansluta sig till LO:s linje i frågan om vinst i välfärden. Medan LO beslutade att de ”ska verka för att en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg” skriver Malmö Arbetarekommuns styrelse i sitt förslag att ”socialdemokratin ska verka för att en ickevinst-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg”. S i Malmö sluter därmed till fullo upp bakom LO:s linje och Arbetarekommunen föreslår samtidigt att ”socialdemokratin ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp”.
– Vi är måna om att de skattepengar vi använder inom vård, skola och omsorg ska användas just till vård, skola och omsorg och inte gå till vinstutdelningar, säger Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö, till Dagens Arena.

Samtidigt har Stefan Löfven sagt att det ”inte låter sig göras” vad gäller att stoppa vinster i välfärden?
– Vi har en avvikande åsikt här nere i Malmö. LO har också en avvikande åsikt när det gäller det. Jag tror att många arbetarekommuner och många distrikt kommer ha liknande tongångar.

Joakim Sandell säger att han har ”svårt att förstå” de socialdemokrater som är rädda för att ta ställning i frågan om vinster i välfärden. Han menar också det inte räcker att förlita sig på skärpta kvalitetskrav, vilket vissa inom partiet har förespråkat.
– Diskussionen om att det ska räcka med kvalitetskrav ställer jag mig lite frågande till. De som förespråkar det får i så fall definiera vad tillräckligt god kvalité är. När är kvaliteten tillräckligt bra så att du inte behöver sätta in fler resurser trots att det finns pengar? Undervisning och omsorg kan med mitt sätt att se det alltid bli bättre, säger han till Dagens Arena.

Tror du att er linje också kommer bli den officiella partilinjen till slut?
– Jag tror vi kan ha goda förhoppningar om att driva igenom detta. Men den interna processen ska ha sin gång och arbetarekommunerna ska ta sina beslut. När det gäller vårt beslut är det viktigt att våra medlemmar väljer kongressombud som tydligt deklarerar sin åsikt i den här frågan.