Bild: Miljöpartiet/Flickr.
Bild: Miljöpartiet/Flickr.

600 miljoner av det statliga lönelyftets tre miljarder kronor kommer inte att delas ut i år. Över 16 000 lärare går miste om en månatlig lönehöjning på 3 000 kronor.

Regeringen räknar med att runt 600 miljoner kronor som var avsedda för att höja lärarlönerna inte kommer att delas ut under 2016, rapporterar Altinget. Om lärarlönehöjningen ligger på 3 000 kronor i månaden innebär det att minst 16 666 lärare går miste om regeringens stora satsning.

– När det gäller lärarlönelyftet tror vi att vissa kommuner kommer att avvakta. Men det är en prognos så det är osäkert. Det kan också bli fullt söktryck, säger Andreas Spång, chef på statsbidragsenheten på Skolverket, till Altinget.

Men det är inte bara lärarmiljoner som riskerar att brinna inne. Totalt räknar regeringen med att 1,9 skolmiljarder kommer att stanna i statskassan. Anledningen är delvis att det tar tid för Skolverket att få de administrativa verktygen på plats. Men också att kommuner och friskolor inte säker de många statsbidragen.

Utöver att många lärarlyftsmiljoner brinner inne påverkas främst utvecklingen av skolväsendet, det statliga stödet till vuxenutbildningen och fortbildningen av lärare och förskolepersonal.