Val2018 Få har nog missat LO:s valfilm, och rabaldret kring påståendena i filmen. Dagens Arena pratar med LO och tar reda på vilka fakta, resonemang och siffror som ligger bakom påståendena.

valfilmen möts LO-medlemmar och diskuterar Moderaternas politik. Moderaterna menar att filmen »göder oro och lögner«. Socialdemokrater hävdar att det är den moderata politiken som göder oro – inte att LO uppmärksammar den.

Sedan filmen släpptes den 15 mars har den diskuterats på nyhets-, och ledarplats och på sociala medier. Så sent som i söndags diskuterades den i SVT Agenda.

I filmen görs sju konstateranden. Dagens Arena (DA) har pratat med LO:s valledare Johan Ulvenlöv (JU) och LO-ekonomen Torbjörn Hållö (TH) för att ta reda på vilka resonemang och siffror som ligger bakom påståendena.

1. »Moderaterna vill fördärva arbetsmarknaden och sätta den ur spel.« 

JU: Det är den svenska modellen som står på spel, det är väldigt tydligt. Föreslår man det Moderaterna gör kring turordningsreglerna, med försämrad anställningstrygghet, och dessutom har förslag på en ny anställningsform där lönen ska bestämmas av riksdagen då har man i grunden förändrat arbetsmarknaden, och den svenska modellen.

2. »Om alliansen kommer till makten med M och SD i spetsen så kommer vi bli av med våra jobb.« 

JU: Det är faktiskt så att om man gör det Moderaterna vill göra med anställningstryggheten i dag så är det människor som skulle kunna få gå från sina jobb på grund av att du ändrar turordningsreglerna och bygger in en otrygghet på arbetsmarknaden. Den unga kvinnan i filmen pratar utifrån sin egen erfarenhet av arbetsmarknaden och sätter den i relation till förslagen Moderaterna har.

DA: Sammanklumpningen M och SD, hur ser du på den? Kristersson har varit tydlig med att han inte tänker regera med ett aktivt stöd från SD. 

JU: Det finns inte ett tydligt avståndstagande där de inom alliansen har rett ut de problem de har med Sverigedemokraterna. Kristersson (M) är svaret skyldig, »aktivt stöd« vad innebär det? I grunden är också den arbetsmarknadspolitik som Sverigedemokraterna för samma som Moderaternas. På den punkten är de samma gäng helt enkelt.

3. »Det är orimligt att Kristersson ska bestämma vad en gruvarbetare i Gällivare ska tjäna.«

JU: Att lagstifta om lägre löner i riksdagen genom Moderaternas förslag på ny anställningsform är orimligt. Oavsett vilka branscher det drabbar i första steget. På sikt påverkas hela arbetsmarknaden.

DA: Gruvarbetare ingår väl inte i den yrkesgrupp som anses vara enkla jobb från alliansens sida? 

JU: Nej, men vilka branscher är det de menar då? Det har de inte skrivit, det har vi frågat: vilka kollektivavtal är det som ska få de här nya lönerna som uppgår till 70 procent av de nya avtalen?

4. »Vi får ingen fungerande välfärd om vi sänker skatterna.«

JU: Nej, det är ganska enkelt. Vi har sett vad som hände med välfärden när alliansen styrde. Gör du de skattesänkningar som Moderaterna gjorde, och planerar att göra, då blir det mindre kvar till välfärden.

DA: Ni köper inte resonemanget att med ytterligare jobbskatteavdrag så kommer fler människor in på arbetsmarknaden, fler människor betalar skatt och det blir mer pengar till välfärden?

JU: Nej det köper vi inte. Det är klart att vi behöver människor som jobbar men man måste också ha en politik som ger till var och en efter behov.

5. »Moderaterna vill ha sänkta löner för enkla jobb«

JU: Det handlar om den nya anställningsform som M vill införa där de själva ska sätta lönen i riksdagen, 70% av det vi kommit överens om i kollektivavtalen. Ett dramatiskt steg ifrån den svenska modellen. Lönerna ska enligt alliansen vara 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad. En restauranganställd skulle tjäna drygt 11 000 kronor före skatt. Hur det blir för varje avtal, det ser lite olika ut. Men det kommer pressa ner lönerna för alla på hela arbetsmarknaden. Om någon säger att de vill sänka löner så är det klart att vi reagerar.

TH: Argumentet är att de med sämre kunskaper och färdigheter inte kommer in på arbetsmarknaden och att det är därför som deras löner måste sänkas. Problemet är att majoriteten av de med låga kunskaper och färdigheter redan är i sysselsättning. Det innebär att om du skulle få in fler personer på arbetsmarknaden genom att lönen pressas så kommer de komma in på en arbetsmarknad där personer med exakt samma kompetensprofil finns men som ligger på dagens löneläge. Det kommer naturligtvis få arbetsgivare att kräva att de man har anställda i dag ska få sina villkor nedpressade, eller så anställs bara nya personer som går in på lägre lön. Vi kan konstatera att den lönepress som skapas för de som redan finns på arbetsmarknaden är större än den nettovinst som man skulle få om förslaget skulle fungera. Får man in fler på arbetsmarknaden med Moderaternas förslag så skulle det ändå netto bli minus för hela kollektivet – så väl gamla som nya på arbetsmarknaden.

6. »Undersköterskor kommer få sina löner sänkta med 30 procent«

JU: Hon pratar utifrån sin verklighet och bakgrund och hennes avtal. Vi måste utgå ifrån något avtal när vi resonerar, även om alliansen inte är så tydliga i sitt förslag, och då utgår vi ifrån det Malin, undersköterskan i filmen, pratar om sin lön och den ligger ett par tusenlappar över den gräns som finns i alliansens förslag. Det finns ju de som redan i dag har lägre lön än Malin och de skulle ju då få ut betydligt mindre än vad hon skulle få ut.

TH: Väldigt förenklat, har du två grupper där den ena gruppen (1) får ha max en lön för samma arbete så är det ingen som inte tror att det inte kommer påverka lönen för den andra gruppen (2). Om arbetsgivaren kan anställa grupp 1 för en lägre lön så kommer de naturligtvis vara mindre angelägna att anställa från grupp 2. Har du en grupp som du kan anställa billigare så kommer det att få effekter för andra personer med snarlik kompetensprofil.

TH: När det gäller olika yrkesgrupper är det svårt att spekulera, för alliansens förslag är så pass oklart kring vilka yrkesgrupper som ska omfattas. Bland nyanlända finns det såklart människor som kan jobba som undersköterskor och då kan det leda till en lönepress för undersköterskor. Men det mest troliga yrket är vårdbiträden och liknande, där är det betydande risk för lönepress. Men undersköterskor har nämnts av alliansen, inte av Moderaterna men av Liberalerna, så jag tycker inte alls det är orimligt att undersköterskor känner oro.

7. »Det kommer inte blir några fasta anställningar«

JU: Det blir konsekvensen av att moderaterna vill försämra anställningstryggheten, dels genom att ta bort turordningsreglerna och ersätta det med ett subjektivt mått som är kompetens framför anställningstid och den andra biten som inte blivit lika uppmärksammad är att de också vill ta bort företrädesrätten vid återanställning. Det skapar en obalans i maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till fördel för arbetsgivaren.