Bild: stock.xchng

En majoritet av svenskarna vill att skolan återförstatligas, enligt en undersökning genomförd av Sifo och SVT.

OECD:s stora PISA-studie, som utvärderar 15-åringars kunskaper i västvärlden, skakade många svenskar i förra veckan. Undersökningen som genomförs var tredje år visade att svenska ungdomars kunskaper inom matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning har rasat.

För att vända utvecklingen anser utbildningsminister Jan Björklund (FP) att skolan bör återförstatligas – och sex av tio svenskar håller med honom. Det visar den Sifo-undersökning som SVT redovisar på måndagen.

– Det gäller brett över nästan alla åldersgrupper och brett över alla partier. Sen kan man ju säga att när vi har ställt den här frågan så vet ju inte folk hur det ska ske. Men själva känslan är att man behöver göra någonting. Och det är klart att Pisa-rapporten spelar in, säger Toivo Sjörén, opinionschef på SIFO.

Allra mest positiva till att staten tar över skolan är Vänsterpartiets väljare – 83 procent svarar att grund- och gymnasieskolan bör återförstatligas.