Porträttbild på Ola Sigvardsson infälld i en bild på en trave dagstidningar
Pressombudsmannen Ola Sigvardsson. Foto: Jonas Hellsén (PO), Michael Schwarzenberger / Pixabay

SD landsdagar Sverigedemokraterna vill utreda vilka som kan omfattas av det pressetiska systemet. Att ett politiskt parti vill påverka detta system utmanar dagens konstruktion för svensk pressfrihet.

Sverigedemokraternas högsta beslutande organ, Landsdagarna, samlas för närvarande i Örebro för tre dagars förhandlingar. Under dagarna ska mängder av förslag från enskilda medlemmar och andra delar av partiorganisationen diskuteras. Till mötet finns även en rad förslag från partiets ledning inom flera områden. Ett av dessa förslag från partistyrelsen handlar om hur demokratin och yttrandefriheten ska förändras, och är utformat som ett direktiv för en arbetsgrupp.
Arbetsgruppen ska utreda hur rättsstaten kan förstärkas, men även hur mediepolitiken kan förändras.

”För att säkra en stark och diversifierad medienärvaro i hela landet behöver mediepolitiken anpassas efter de senaste decenniernas medieutveckling och globalisering”, skriver partiet i underlaget.

Ett av de specifika områden som lyfts upp är det pressetiska systemet. SD vill ”utvärdera hur det pressetiska systemet kan inkludera nya former av journalistik såsom medborgarjournalister”.

Det pressetiska systemet är emellertid inte en del av medielagstiftningen, utan skapat av aktörer inom mediebranschen. Detta är en konstruktion som brukar framhållas som grundläggande för den pressfrihet som råder i Sverige. Att ett riksdagsparti har ambitioner att lägga sig i utformningen av det pressetiska systemet kan därför uppfattas som utmanande för de aktörer som verkar inom detta system.

Allmänhetens Pressombudsman Ola Sigvardsson ser dock ingen möjlighet till en sådan inblandning från ett parti.

– Det pressetiska systemet är ett institut för självreglering av medierna. Systemet drivs av de fyra ledande mediaorganisationerna TU-Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Journalistförbundet och Publicistklubben. Verksamheten är helt frivillig, har ingen reglering i lag och inga pengar från staten. Det finns således ingen grund för politisk styrning av verksamheten. Från årsskiftet ombildas systemet till att omfatta även SVT, SR, UR och TV4 och får då namnet Allmänhetens Medieombudsman, MO. Det kommer att drivas på samma sätt som dagens system, säger Ola Sigvardsson.

Anm: Dagens Arena har bett Sverigedemokraterna förklara hur de ska kunna påverka det pressetiska systemet. De har ännu inte återkommit med ett svar.