Bild: skärmdump SCB

Bland LO-medlemmar går Moderaterna och Sverigedemokraterna starkt framåt, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tappar.

Socialdemokraterna tappar i partisympati bland LO-medlemmar från 56,6 procent i maj 2014 till 49,1 procent i maj 2015, visar SCB:s partisympatimätning. Nedgången är störst bland manliga väljare där motsvarande siffror är 57,4 procent respektive 45,6 procent. Även bland TCO-medlemmar tappar S stort i partisympati, från 36,1 procent till 29,9 procent.

Vänsterpartiet tappar från 10,6 procent till 7,9 procent bland LO-medlemmar och nästan lika mycket bland TCO- och SACO-medlemmar, från 10,2 respektive 10 procent till 8 respektive 8,1 procent – från 36,1 procent till 29,9 procent.

Bland LO-anslutna har de som sympatiserar med Moderaterna ökat från 9,4 procent i maj 2014 till 14,4 procent i maj 2015. Störst är ökningen bland de kvinnliga väljarna där M har ökat från 9,1 procent till 15,7 procent. Jämfört med november 2014 har partisympatin för M bland manliga väljare minskat från 17,1 procent till 13,4 procent.

Sverigedemokraterna går starkt framåt bland LO-anslutna män. Från 13,7 procent i maj 2014 till 20,3 procent i maj 2015. Ännu större är ökningen sedan november 2014, då låg partisympatin för SD bland män på 13,2 procent. Bland de kvinnliga väljarna är den procentuella ökningen ännu större, från 2,7 procent till 8,6 procent. Totalt sympatiserar 15,2 procent av LO-medlemmarna med SD i dag jämfört med 8,5 procent i maj 2014.