Dagens Arena avslöjar: Ny SCB-undersökning visar att 39 000 personer har jobbat hos samma arbetsgivare i mer än fem år utan att få fast anställning.

39 000 personer har haft olika typer av visstidsanställningar hos samma arbetsgivare i mer än fem år. Det visar en ny SCB-rapport som beställdes av den förra regeringen och som nu lämnats in till arbetsmarknadsdepartementet. Det kan Dagens Arena avslöja.

För ett par år sedan gjorde TCO med hjälp av Novus opinion en liknande undersökning som kom fram till en något högre siffra, 65 000 personer.
– SCB bekräftar det som vi har sagt hela tiden: Att det förekommer omfattande missbruk med staplandet av visstidsanställningar. Det är tiotusentals människor som har gått på osäkra kontrakt väldigt länge hos samma arbetsgivare, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

EU-kommissionen har i flera år kritiserat och hotat att stämma Sverige för att man tillåter visstidsanställningar som staplas på varandra. Den förra alliansregeringen har hävdat att EU:s regelverk följs. Men i somras gav man SCB i uppgift att se över omfattningen av problemet. Det är den rapporten som nu har blivit klar.

SCB-rapporten visar att 547 000 människor i Sverige är visstidsanställda, vilket motsvarar 12,5 procent av alla sysselsatta. Andelen är högre bland kvinnor än bland män, 15 procent mot lite drygt 10.

70 procent av de visstidsanställda har haft samma anställning mindre än två år. 39 000 personer varit visstidsanställda oavbrutet hos samma arbetsgivare i mer än fem år. 14 000 av dem har varit hos samma arbetsgivare i mer än nio år. Enligt Samuel Engblom är det ett tecken på missbruk.
– Det här bekräftar att staplandet av visstidsanställningar förekommer i ganska stor skala. Men det viktiga är egentligen inte om det här är 50 000, 5 000 eller 500. Bara det faktum att det går att stapla visstidsanställningar på det här sättet, gör att det bryter mot EU-rätten. Man ska inte glömma att det ligger en juridisk fråga i botten här, säger Samuel Engblom

Irene Wennemo, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, tycker däremot inte att man kan dra slutsatsen att det handlar om missbruk.
– Utifrån den här rapporten går det inte att säga om det är ett uttryck för att man staplar visstidsanställningarna på varandra eller att arbetsgivare helt enkelt bryter de regler som finns. Sedan finns det också vissa kollektivavtal som öppnar upp för detta, säger hon.

Men hon tycker ändå att det är ett problem.
– Det är en relativt stor grupp som har långa visstidsanställningar hos samma arbetsgivare. Det är ett omfattande problem, säger hon.

Departementet håller nu på att ta fram ett förslag på hur lagen ska ändras för att förhindra detta.
– EU-kommissionen hotar att stämma Sverige. Vi har lovat dem och väljarna att vi ska göra något åt det här. Vi håller nu på att utarbeta en departementspromemoria om hur man skulle förändra lagstiftningen för att förhindra stapling av visstidsanställningar på det här sättet, säger hon.

När måste ni svara EU-kommissionen?
– Vi har precis svarat dem och gett dem en tidsplan. Då har vi sagt att vi ska komma med en proposition till riksdagen 2015. Först ska vi göra en departementspromemoria som ska ut på remiss och sedan en lagrådsremiss och en proposition på det. Så om ett år lite drygt måste den komma till riksdagen. Sedan handlar om att få ett stöd för det här i riksdagen.

Hur ser du på möjligheten att få stöd i riksdagen?
– Vår tanke är att göra det här nära parterna på arbetsmarknaden. Om parterna säger att det är en bra idé så borde en majoritet i riksdagen också tycka det. Moderaternas hållning har ju varit att man ska lyssna på parterna i det här. Vi får hoppas att de håller fast vid den linjen, säger hon.

SCB-rapporten visar också att vård och omsorgsyrken, skola, förskola samt handel, är överrepresenterade när det gäller visstidsanställningar. Den visar att nästan 80 procent av de visstidsanställda egentligen vill ha en tillsvidareanställning.
– Det har varit även min bedömning att det här inte alls är något frivilligt, säger Irene Wennemo.