Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar är både dyr och ineffektiv, visar en ny rapport från IFAU.

Den första juli 2007 sänkte alliansregeringen arbetsgivaravgifterna för arbetstagare mellan 19 och 25 år med en tredjedel. Enligt en utredning gjort av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utredning, IFAU, gav den första sänkningen mellan 6 000 och 10 000 nya jobb. Men den andra sänkningen som genomfördes 2009 har inte gett någon effekt på sysselsättningen.

– Vi bedömer effekten som förhållandevis liten, säger Johan Egebark som är en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

De sänkta avgifterna har hittills inneburit 10 miljarder kronor i uteblivna arbetsgivaravgifter. Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår till mellan en och 1,6 miljoner kronor.

– Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb, säger Johan Egebark.

Författarna har i rapporten jämfört de individer som omfattades av de sänkta arbetsgivaravgifterna med något äldre individer som inte omfattades.

Handelsanställdas förbund har varit kritisk till reformen som hittills har subventionerats med 17 miljarder kronor.

– Det är hög tid att regeringen inser att det är nödvändigt att hitta andra vägar. Deras politik är misslyckad och nu får vi det bekräftat igen – det finns långt mer effektiva sätt att minska ungdomsarbetslösheten, säger Lars-Anders Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund.