Vårdkoncernen Attendo ägs av riskkapitalbolaget IK Investment Partners . Så här svarar företaget på hur de ser på sitt skatteupplägg.

1. Är det försvarbart att skatteplanera på det här sättet, särskilt med tanke på att det handlar om vinster på skattepengar?

SVAR: När förvävet Av Attendo gjordes i 2007 var det vanligt förekommande och vedertaget att använda aktieägarlån. Akiteägarlån nyttjades av riskkapitalbolagädga bolag, andra ägare och kommuner. Den skattemässiga avdragsrätten på aktieägarlånens ränta har sedan dess testats juridiskt i ett stort antal fall, däribland Attendo. I Attendos fall kom kammarrätten fram till ett positivt utslag för bolaget. Ägarna i Attendo hade dock dessförinnan beslutat sig för att omvandla aktieägarlånen till eget kapital.

2. Ni har valt att ta ut 1 miljard ur koncernen. Är detta försvarbart?

SVAR: Sedan nuvarande ägare gick in i Attendo i början av 2007 så har totalt ca 2,5 miljarder kronor investerats. Fram till 2013 har inga pengar tagits ut. Det aktieåterköp som genomfördes 2013 motsvarar ca 40% av totalt investerat kapital. Det känns inte orimligt att investerarna får tillbaka ca 40% av investerat kapital efter drygt sex år.