Socialdemokraterna vill skärpa regelverket i välfärden. Bemanningsreglerna ska bli tydligare och offentlighetsprincipen ska gälla samtliga verksamheter, säger partisekreterare Carin Jämtin.

Vinster i välfärden är en av valets hetaste frågor. Uppdrag gransknings avslöjande igår om att en friskolekoncern i Stockholm har plockat ut miljonvinster samtidigt som de serverat barn vatten och bröd har väckt starka känslor. Socialdemokraternas pressträff på torsdagen om förslag för högre kvalitet och stopp för vinstjakt i välfärden kom därför lägligt.

– En gemensam välfärd är grunden för  trygghet och tillväxt i samhället, inledde Carin Jämtin med att säga på presskonferensen.

Hon förklarade att vinstintresset inte ska vara styrande i välfärden och att Socialdemokraterna är beredda att skjuta till mer resurser till skola, vård och omsorg.

– Vi har duktig personal ute i verksamheterna, men många vittnar om att de är för få, säger Carin Jämtin.

Socialdemokraterna har räknat på vad det kommer att kosta. Genom att se över den genomsnittliga personalkostnaden och en rimlig personaltäthet har de kommit fram till att kostnaderna i den privata grundskolan varit 285 miljoner kronor lägre än den kommunala motsvarigheten. För äldreomsorgen handlar det om nära en miljard kronor.

– Det ska inte gå att tjäna pengar på en lägre personalkostnad, säger Carin Jämtin.

Kommuner och landsting ska ha möjlighet till hårda sanktioner mot verksamheter som missköter sig.

– De ska kunna hålla inne med pengar, och i värsta fall ska man stänga verksamheten. Det ska inte dröja upp till två år som vi har sett exempel på i dag. Två år i ett litet barns liv är en oändlig tid, säger Carin Jämtin.

För att genomföra sina förslag vill Socialdemokraterna ta fram nya nationella kvalitetslagar, som i vissa fall kommer att föregås av utredningar. Dessa ska bland annat handla om krav på långsiktighet hos de privata ägarna, krav på insyn och förbud mot att sälja verksamheter till underpris.

– Kommuner och landsting ska också kunna välja att inte ha vinstdrivande företag i välfärden. De ska inte tvingas att följa Lagen om offentlig upphandling, LOV, om den politiska majoriteten tycker annorlunda, säger hon.

Samtliga verksamheter ska omfattas av offentlighetsprincipen, oavsett vem huvudmannen är. Den fria etableringsrätten på skolområdet ska avskaffas – och alla verksamheter inom välfärden ska vara tvingade till att hålla “öppna böcker”.

– Varje enhet ska kunna redovisa hur pengarna fördelas.

Men något absolut vinstförbud kommer Socialdemokraterna inte att driva på välfärdsområdet.

– Vinstintresset ska förbjudas – men inte vinster. Företag ska ha rätt till en buffert för framtiden, till bland annat investeringar och utbildning av personal. Men syftet med verksamheten ska vara verksamheten, inte att plocka ut vinster, säger Carin Jämtin.