S-kongressen har beslutat om flera ändringar i Löfvens jobbagenda. Bland annat slår man fast att man är ”beredda att höja vissa skatter”.

I den nya modifierade jobbagendan föreslås att de offentliga investeringarna ska öka i förhållande till BNP. Bland annat ska det ges ökade möjligheter för det offentliga pensionskapitalet att investeras i bostadsbyggande och infrastruktur.
– Pensionskapitalet ska jobba mer, sa näringsminister Mikael Damberg inför plenum.

I de nya skrivningarna ställer sig Socialdemokraterna även positiva till lånefinansiering för ”vissa strategiska infrastrukturprojekt”. Som exempel nämns Öresundsbron. Därtill ska ”alla tillgängliga EU-medel” användas för att öka investeringarna.

I ett annat stycke om finanspolitiken har ombuden lyckats få in ett tillägg som lyder: ”Vi är också beredda att höja vissa skatter”. Partistyrelsen står bakom förslagen som väntas röstas igenom under eftermiddagen.