Bild: Flickr/Phil Jamieson
Bild: Flickr/Phil Jamieson

S-KONGRESSEN I en motion inför S-kongressen kräver Skånedistriktet att lånefinansiering för investeringar blir regel. Man vill också utreda möjligheterna för en drifts-och kapitalbudget.

Socialdemokraterna i Skåne vill se ny ekonomisk politik. I en motion inför S-kongressen i april kräver distriktet att principen för statliga, samhällsekonomiskt lönsamma investeringar ska vara lånefinansiering, till skillnad från dagens anslagsfinansiering.

Vi måste öka tempot i välfärdsbygget och då kan vi inte vara rädda för lånefinansiering.

– Vi måste öka tempot i välfärdsbygget och då kan vi inte vara rädda för lånefinansiering. Det ger oss möjlighet att pressa ner arbetslösheten och öka tillväxten utan att tära på statskassan, säger riksdagsledamoten och en av motionsförfattarna Niklas Karlsson (S).

För Socialdemokraternas mål om att nå Europas lägsta arbetslöshet till 2020 är ett av skälen till att en mer expansiv ekonomisk politik behövs, skriver Skånedistriktet i motionen.

De vill också utreda möjligheterna att gå tillbaka till en drifts-och kapitalbudget, något som tillämpades fram till 80-talet och använda fortfarande används inom kommun och landsting. Det innebär att man betalar av investeringar i exempelvis bostadsbyggande under investeringens livslängd i stället för direkt.

– Då kan vi få fart på investeringarna, beta av eftersatt underhåll av infrastrukturen och öka takten i bostadsbyggandet. Det främjar tillväxten och stärker finanspolitiken som politiskt verktyg, säger Niklas Karlsson.

Det är inte första gången som Skånedistriktet ropar efter ny ekonomisk politik. Inför förra S-kongressen fick de igenom att S ska verka för balansmål, som efter förhandlingar med allianspartierna nu lett till att vi har ett lägre överskottsmål. I de nya riktlinjerna efter senaste kongressen står också att man ska prova lånefinansiering för strategiska projekt, som exempelvis Öresundsbron.

– Vi har också fått bort krona-för-kronaprincipen så jag tycker att det går i rätt riktning. Nu hoppas jag att vi kan ta nästa steg, jag känner starkt stöd för vårt förslag, säger Niklas Karlsson.