Socialdemokraterna vill hitta fler vägar till läraryrket och därigenom göra läraryrket mer attraktivt.

På en pressträff i Aspuddens skola i Stockholm på tisdagsmorgonen sa S-ledaren Stefan Löfven:
– Det är allvar nu.

Socialdemokraterna menar att skickliga lärare är avgörande för elevers resultat, därför måste yrkets attraktivitet höjas.

Löfven vill på så vis skaffa bättre vägar för akademiker att bli lärare och bygga ut Teach for Sweden för unga akademiker.
Det ska också bli mer attraktivt för yrkesutbildade att bli lärare.

Fler utbildningsplatser ska till på lärarutbildningar där det finns många sökande. Det är bland annat som förskolelärare, speciallärare och specialpedagog.
Man ska också kunna vara behörig lärare i fler ämnen och fler årskurser.

Socialdemokraterna kommer under de kommande veckorna att besöka 400 skolor i landet. Det ska också anordnas 100 kvällsmöten för att samtala med lärare föräldrar och andra personer som vill engagera sig i skolan.