Åsa Johansson (S), region Värmland, Carl Johan Sonesson (M) region Skåne, Patrik stenvad (M) regionstyrelseordförande Gävleborg, Jörgen Norén (S) Dalarna, Angelica Katsanidou (S) Kalmar

Politik M-regioner försiktigt positiv till regeringens extra sex miljarder till sjukvården – men från S-regioner  hörs desto hårdare kritik.
– Tillskotten är obegripligt låga i den sjukvårdskris vi är mitt uppe i, säger Åsa Johansson, regionstyrelsens ordförande i Värmland. 

– Det är alldeles för liten summa för att motverka neddragningar i sjukvården. Region Dalarnas del är cirka 180 miljoner kronor av ändringsbudgeten. Beräknade underskottet innan detta var 1,1 miljarder, säger Jörgen Norén (S), regionfullmäktiges ordförande i Dalarna.

För att undvika varsel har region Dalarna beslutat om ett generellt anställningsstopp som trädde i kraft 15 april.

– För att regionerna skulle gå skadelösa ur den tuffa inflationen och ökade kostnaderna så hade man behövt fördela de 24 miljarder som SKR räknat fram som behov för sektorn, säger Jörgen Norén.

Önskade hälften – fick en kvart

Partikamraten Åsa Johansson, regionstyrelseordförande i Värmland hade räknat med att regeringen skulle skjuta till hälften av de 24 miljarder som enligt SKR behövs.

– Tillskotten är obegripligt låga i den sjukvårdskris vi är mitt uppe i. Den svältdiet som regeringen satt landets sjukvård på är under all kritik och riskeras att försämras ytterligare

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne är tacksam för de extra sex miljarderna.

–  Tillskottet kommer att hjälpa oss att korta köer och landa lite mjukare än annars. Det är också bra att de är generella och inte riktade. Det är dock ”engångspengar” så det är svårt att använda pengarna till att långsiktigt täcka underskott, säger han.

Inflationsbekämpning prio

Gävleborgs regionstyrelseordförande Patrik Stenvard (M) tycker att regeringens fokus på inflationsbekämpning är det viktigaste att prioritera ekonomiskt.

– Det är ett bra tillskott till regionen vilket ger oss ekonomiskt andrum och dämpar årets underskott något, men det får inte påverka det viktiga förändringsarbete vi måste genomföra. Det är dock viktigare att regeringen gör det man kan för att minska inflationen, för den höga inflationen har påverkat oss kraftigt, säger han.

Ytterligare en socialdemokrat, Angelica Katsanidou, regionstyrelseordförande i Kalmar är djupt kritisk till att regeringen inte satsar mer och att pengarna kommer för sent.

– SD-regeringen har ända sedan de tillträdde underprioriterat välfärden och sjukvården. Det har lett till en sjukvårdskris i stora delar av landet. Ulf Kristersson har lovat att ingen region ska behöva varsla vårdpersonal samtidigt som exempelvis M-ledda Region Östergötland tvingats varsla 900 personer, däribland undersköterskor.För region Kalmar innebär de sex miljarderna ett tillskott på ungefär 155 miljoner kronor. Deras beräknade underskott är mer än dubbelt så stort, 347,8 miljoner kronor.

Riktade bidrag mindre rättvisst

Alla är överens om att riktade statsbidrag är gör det svårt för regionerna att använda pengarna där de behövs som mest.

– Vad vi önskar helst är längre långsiktighet på statsbidragen och att det i ännu större utsträckning är generella med ett inbyggt index för en årlig uppräkning, då kan vi som sektor lättare planera för flera år framåt, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Jörgen Norén (S), regionfullmäktiges ordförande i Dalarna:

– Riktade statsbidrag är inte bra generellt, sedan förstår jag att partier i regeringsställning vill kunna styra vad pengarna går till. Dock är det ur ett utjämningsperspektiv svårare att få det rättvist fördelat. Det baseras mer på storleken av befolkningen än verksamheternas behov och den ekonomiska utjämningen mellan regionerna, säger han.