Sverige i topp i Norden både vad gäller högst arbetslöshet och andel fattiga enligt ny S-rapport.

Sverige har gått från lägst arbetslöshet i Norden på 1990-talet till högst arbetslöshet. Samma utveckling har skett i antalet fattiga. Det framkommer i en ny S-rapport som S-ledaren Stefan Löfven och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson skriver om på DN Debatt på fredagen.

I rapporten framkommer att Sverige har den högsta andelen fattiga på 20 år. Enligt Löfven och Thorwaldsson förklaras siffrorna “främst av en relativt försämrad situation för äldre och barnfamiljer med bara en förälder”.

– Det är dags att vända trenden som beskrivs i rapporten, och gå från privat risk och skuldsättning till gemensamt ansvar och investering. Bara så kan Sverige åter ta ledningen bland våra nordiska grannländer och fortsätta vara ett land att vara stolt över för generationer framåt, säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande.

På fredagen framkommer också i en artikel i Dagens Nyheter att antalet långtidsarbetslösa har blivit fler och att de som får försörjningsstöd får det allt längre perioder.