Foto: Polisen
Foto: Polisen

Illegal lastbilstrafik är ett stort problem för de svenska åkeriföretagen. 
– För att få stopp på problemen behöver man efterleva de regler som redan finns, säger Marita Ulvskog.

Åkeribranschen i Sverige är under stor press. Dumpade löner och fusk med skatter och avgifter har blivit vanligt förekommande. Tusentals lastbilar kör illegalt i Sverige enligt forskning från Lunds Tekniska högskola.

Socialdemokraterna med Europaparlamentarikern Marita Ulvskog i spetsen presenterade i dag ett fempunktsprogram för att få stopp på den olagliga trafiken.

Lösningen enligt Socialdemokraterna ligger i att börja använda de regler som redan finns.
– Detta är inte nytt och överraskande. Det handlar om att utnyttja de möjligheter som finns inom systemet, säger Marita Ulvskog

Vad hon syftar på är de så kallade cabotagereglerna:
– Det handlar bland annat om att varje förare ska ha frakthandlingar i hytten och ifall handlingar saknas ska bilen klampas. Det innebär att lastbilen inte kan köras förrän ägaren kommer och löser ut den, säger Marita Ulvskog.

Brott mot reglerna innebär kraftfulla bötesbelopp.
– Då är det viktigt att man har polisresurser för att göra just dessa saker, säger Marita Ulvskog.

För att minska den illegala verksamheten finns ett pågående samarbete mellan ett antal EU-länder i frågan. Marita Ulvskog angriper den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd för att hon inte är tillräckligt engagerad.
– Hon har blivit inbjuden men har inte deltagit i gruppens möten, hon har tagit avstånd från detta och för oss är det naturligtvis absurt, säger Marita Ulvskog.

Moderaterna och Catharina Elmsäter-Svärd förespråkar tvärtom en ökad avreglering. Detta ligger i linje med övriga konservativa partier i EU. I höst ska parlamentet ta ställning till ytterligare förslag om avreglering på området.

Oavsett om man tror på samarbete eller avreglering så måste man också ta hänsyn till den svenska polisens resurser, menar Ulvskog. Polisen måste  ha rätt kunskaper för att kunna kontrollera lastbilarna, säger hon och fortsätter:
– När vi träffar poliser runt om i Sverige visar det sig att de inte har resurser att göra så mycket. Av de få som jobbar med de här frågorna är dessutom många på väg att gå i pension.

Det är dock inte ny lagstiftning som behövs i första hand.
– För att få stopp på problemen behöver man efterleva de regler som redan finns, säger Marita Ulvskog.

Hon menar att det är just detta som de länder som samarbetar har lyckats med:
– De har gett resurser till polisen och de har infört höga sanktionsbelopp. De klampar bilar som inte har fraktsedel eller kör för fort, men även gamla risiga bilar som är trafikfarliga.

Ett konkret exempel på hur samarbetsländerna har gått tillväga är införande av vägslitageavgifter:
– Detta är kopplat till ett GPS-system så att man också kan följa vilka rörelser som de olika bilarna gör och därigenom ser ifall en bil stannar för länge i landet. Så har de till exempel i Tyskland och Frankrike, säger Marita Ulvskog.

Socialdemokraternas fem punkter för att stoppa den illegala lastbilstrafiken Sverige och EU

  1. Skapa ett progressivt samarbete i EU för ordning och reda på vägarna.
  2. Stoppa EU-kommissionens och Moderaternas förslag på avreglering av lastbilstransporterna.
  3. Internationella frakthandlingar ska alltid finnas i hytten.
  4. Fördubbla sanktionsavgiften i Sverige för illegal lastbilstrafik.
  5. Rätt kunskaper hos polisen för att kontrollera lastbilar.

Fotnot: Länderna som deltar i EU-samarbetet är Danmark, Frankrike, Finland, Tyskland, Belgien, Italien och Spanien.