Socialdemokraterna vill riva upp Lex Laval och införa förhandskontroller av arbetsgivare för att säkra att de följer svenska kollektivavtalsvillkor för samtliga anställda. Dagens Arena var på plats på presskonferensen i Fruängen. 

– Vi vill värna den svenska modellen med kollektivavtal. På svensk arbetsmarknad ska alla ha likadana villkor, sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven i dag på en presskonferens på en byggarbetsplats i Fruängen i Stockholm.

Sedan FN-organet ILO och Europarådet kommit fram till att Lex Laval strider mot de mänskliga rättigheterna, tar nu Socialdemokraterna ställning för att riva upp Lex Laval, de svenska regler som infördes efter EU-domstolens Lavaldom som begränsar fackens rätt att kräva kollektivavtal.

Socialdemokraterna föreslår i ett gemensamt utspel med LO att Lex Laval ska rivas upp. Partiet kräver också att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Arbetstagare från tredje land ska försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor och arbetserbjudandet ska göras juridiskt bindande. 

Socialdemokraterna vill också ändra Lagen om uthyrning av arbetskraft så att Lagen om anställningsskydd inte kan åsidosättas. Man vill också lagstifta för att uppdragsgivarens ansvarar för hela entreprenörskedjan, möjligtvis gällande kollektivavtalsenliga löner.

För LO och Socialdemokraterna är detta ett sätt att komma åt det som i branscher som byggbranschen och åkerinäringen ses som illojal konkurrens av företag som inte betalar kollektivavtalsenliga löner.