Vallöfte: Socialdemokraterna satsar 3,5 miljarder på höjda lärarlöner, kompetensutveckling och karriärtjänster.

Under måndagen höll Socialdemokraterna presskonferens i en skola i Gröndal och presenterade ytterligare ett vallöfte: 3,5 miljarder till läraryrket under tre år. 2,5 av miljarderna ska gå till högre lärarlöner genom en så kallad nationell samling för läraryrket, där fack och arbetsgivare ska komma överens om hur pengarna ska fördelas.

– De här 2,5 miljarderna är till för att parterna ska komma överens om vad gör vi bäst för att höja läraryrkets attraktivitet. En del av det är självfallet lönerna, men det kan vara andra saker också, sa Stefan Löfven under presskonferensen.

Om pengarna delas lika mellan alla grund- och gymnasielärare betyder det en löneökning på runt 2 000 kronor. Satsningen ska finansieras av höjd bankskatt, enligt Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.

Den resterande miljarden ska gå till kompetensutveckling, lärarutbildningen och fler karriärtjänster.