Bild: Let Ideas Compete/Flickr

Svårare att ge likvärdig vård och färre vårdcentraler där behoven är som störst. Det är resultaten av vårdvalet, skriver Riksrevisionen i en ny rapport.

Det fria vårdvalet infördes av alliansregeringen och blev obligatoriskt för hela landet 2010. Det innebär fri etableringsrätt för godkända företag och att pengarna följer med dit patienten väljer att söka vård.

Riksrevisionen uppger nu att vårdvalet har lett till större vårdklyftor.

– Vår analys visar att vårdcentralerna företrädesvis har etablerats där invånarna har högre medelinkomster, är bättre utbildade och är yngre än 70 år, samtidigt som nedläggningarna drabbat svagare områden i större utsträckning, säger projektledaren Henrik Segerpalm till TT.

Riksrevisor Jan Landahl, säger att det allvarligaste är att det verkar som om vårdvalsreformen resulterat i undanträngningseffekter. Detta beror på att alla patientbesök ger vårdcentralen lika mycket pengar.

– Det vill säga att patienter med störst vårdbehov trängs undan till förmån för patienter med mindre vårdbehov, och det går emot den etiska plattform som riksdagen formulerat, säger han till TT.