Foto: Johanna Senneby
Foto: Johanna Senneby

Regeringen stramar åt flyktingpolitiken rejält. Samtidigt ökar engagemanget för människor på flykt explosionsartat. Sveriges största organisationer vittnar om rekordmånga volontärer och givare.

Förra veckan gick regeringens förslag om den nya restriktiva flyktingpolitiken ut på remiss. Syftet med lagändringsförslaget, som gäller i tre år om det passerar riksdagen, är att »minska antalet asylsökande till Sverige genom att under en begränsad tid anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå«.

Den nya flyktingpolitiken har mött hård kritik från välgörenhetsorganisationer, asylrättsjurister, forskare och politiker. Det är främst två delar som man är särskilt kritisk mot – de tillfälliga uppehållstillstånden som i stället för permanenta ska införas för alla flyktingar och skyddsbehövande utom kvotflyktingar, och att rätten till familjeåterförening begränsas rejält för i princip alla grupper.

I protest mot regeringens nya flyktingpolitik startade ett antal organisationer upproret Folkkampanj för asylrätt. Sedan namninsamlingen mot tillfälliga uppehållstillstånd och andra åtgärder som inskränker asylrätten startade den 3 januari har 22 392 personer skrivit under kampanjen. 15 000 personer skrev under protesten bara under det första dygnet.

Och samtidigt som regeringen är i full färd med att införa den omdebatterade flyktingpolitiken ökar människors engagemang för människor på flykt explosionsartat. På landets välgörenhetsorganisationer går telefonerna varma, de insamlade medlen når rekordhöjder och antalet volontärer är fler än någonsin.

För Rädda Barnen har de insamlade medlen från privata givare ökat med 30 procent mellan 2014 och 2015 och organisationens introduktionsutbildningar har varit fulla under hela hösten. Från sommaren till årsskiftet 2015 har Rädda Barnen med hjälp av alla nytillkomna volontärer kunnat öppna 100 nya verksamheter runt om i landet. Organisationens upprop för lagliga vägar till Europa samlade 130 000 underskrifter.

Sverige för UNHCR, FN:s flyktingorgankänner av samma trend. Deras insamlade medel har fördubblats mellan 2014 och 2015 och uppgick i fjol till 490 miljoner kronor.

Amnesty har inte sammanställt insamlade medel för 2015 ännu. Organisationen märker emellertid av stort engagemang bland aktivisterna, senast igår startade en ny lokal grupp som ska arbeta med flyktingfrågan. De värvare som jobbar på stan upplever »engagemang åt båda hållen«, som pressekreterare Ami Hedenborg, uttrycker det.

– De upplever att det är fler som tar ställning för flyktingar, men också många fler som rakt ut säger att »dom ska ut ur landet«, säger Ami Hedenborg.

Under Röda Korsets insats under den akuta fasen i flyktingmottagandet, september 2015 till mitten av januari 2016, hörde över 20 000 personer av sig och ville bli volontärer. 5 500 av dem har nu uppdrag – volontärstyrkan har växt med nästan 20 procent.

– Så här stort engagemang har vi inte sett tidigare. Människor engagerar sig för människor på flykt, de ser att dessa personer kommer från svåra förhållanden och vill göra en insats, säger Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Många volontärer är negativt inställda till den hårdnande flyktingpolitiken, särskilt eftersom de möter människor som nu kommer att behöva leva med väldigt stor oro för om de kommer att få stanna eller inte, berättar hon.

– De träffar ju också människor som i och med regeringens nya flyktingpolitik med stor sannolikhet inte kommer att få återförenas med sina familjer. Det väcker starka reaktioner, säger Årehed Kågström.

Även Röda Korsets insamlingar ökade mycket. Under 2015 gav människor totalt 398 miljoner kronor – motsvarande siffra föregående år var 272 miljoner kronor. Röda Korsets På flykt-insamling var en stor bidragande faktor. Den drog in 87 miljoner kronor.

Ulrika Årehed Kågström tror inte att människors engagemang kommer att sjunka nu när färre flyktingar kan ta sig till Sverige. Snarare tvärtom.

– Det kommer att stärkas men se annorlunda ut. Fokus kommer att gå från det direkta mottagandet till integrationsaktiviteter som språkträning och samhällsinformation, säger hon.

En annan organisation som upplevt ett stort uppsving i engagemanget är Läkare i världen. Organisationen erbjuder EU-migranter vård och juridisk och psykosocial rådgivning för papperslösa. Från sommaren fram till årsskiftet 2015 fördubblades antalet volontärer i organisationen, från 200 till 400 personer.