SEB bankkort. Bild: SEB

BEDRÄGERIER 2017 blir ett nytt rekordår för bedrägeribrottsligheten. Enbart under november anmäldes 20 000 bedrägeribrott i Sverige. Politiker, myndigheter och företag måste agera, skriver Jan Olsson, chef för polisens nationella bedrägericenter på DN-debatt.

Under november månad anmäldes 20 000 bedrägeribrott i Sverige, den högsta uppmätta siffran sedan Polisens nationella bedrägericenter började sammanställa brotten.

Den absolut vanligaste bedrägeriformen är kontokortsbedrägerier som utgör 40 procent av de anmälda brotten. För att komma till rätta med problematiken vilar ett stort ansvar på banker och näthandlare, skriver Olsson. Ännu är det många banker som tillåter internetköp där endast kortuppgifter behövs vid nätbetalning. Dessutom väljer många näthandlare, i rädsla för att skrämma bort kunder, bort kontokortens säkerhetsfunktioner.

Vidare föreslås bättre och färre id-handlingar, bättre kontroll av samordningsnummer och att Bolagsverket stramar upp sitt regelverk.