Majoriteten av fackförbundet Kommunals medlemmar har genom kollektivavtal rätt till sjuklön från sin arbetsgivare, i händelse av att Försäkringskassan drar in sjukpenningen. Regeringsrätten har nu slagit fast att sådan avtalssjuklön inte räknas som sjukpenningsgrundande inkomst, vilket leder till att den som har avtalssjuklön blir “nollklassad” hos Försäkringskassan.

Nollklassning innebär att att den som blir sjukskriven igen får 0 kronor i sjuklön från Försäkringskassan. För att undvika att bli nollklassad måste man första vardagen efter att en sjukpenning dragits in gå tillbaka till jobbet eller anmäla sig hos Arbetsförmedlingen.