Foto: Riksdagen/Pixabay

Elflyget kan bli det mest hållbara och klimatsmarta transportsättet av alla. Det menar Peter Norman, regeringens utredare som nyligen presenterade en utredning om flygplatser. 

Flygplatsutredningen redovisades den 16 februari och lade fram förslag hur samhällsviktigt beredskapsflyg ska säkras i Sverige. Även en utökning av antalet statliga flygplatser föreslogs.

Men utredaren Peter Norman (tidigare moderat finansmarknadsminister) lade även fram förslag som berör flygets klimat- och miljömässiga hållbarhet. Han uttalade också att elflyg kan bli det mest hållbara transportsättet av alla.

 – Det står inte i utredningen utan det är min personliga uppfattning. Om vi ska ha en ny rutt från A till B som kräver att man ska bygga tunnlar genom berg och bryta malm för att göra räls, jämfört med att åka elflygplan mellan två sträckor så hävdar jag att elflygplanet är mer klimatsmart än järnvägen, och framför allt än biltrafik.

 För att produktionen inte är lika klimatbelastande?

– Ja, men det förutsätter också att den el som används produceras på ett hållbart sätt.

Samtidigt som han uttalar den här förhoppningen om elflyget, är han återhållsam när det gäller hur stor del av flyget – och då bara inrikesflyget – som elflyg kan ersätta.

– Jag skulle gissa att de kan gå i kommersiell drift tidigast 2028. Då kommer det vara ett komplement, och kan inte ta så många passagerare heller. Man kan gissa att de kommer ha en räckvidd på 20–25 mil. Då lämpar de sig för korta sträckor, till exempel Stockholm-Gotland eller inom södra Sverige.

Peter Norman föreslår också en biobränslekommission, för att öka det politiska trycket att tillverka biobränslen i Sverige och Finland. Samma förslag lade han fram i Arlandautredningen, som kom i juni.

– Det kommer att bli väldigt dyrt med biobränsle om inte utbudet är stort. Det kan leda till höga biljettpriser för flyget och en icke önskvärd diskussion om konflikter mellan stad och land, och nord och syd.

Dessutom riskerar vi annars att behöva importera biobränslen från exempelvis Brasilien, där det finns risk att man skövlar regnskog för att tillverka dem.

– Finland och Sverige har enorma skogsarealer och ett väldigt effektivt professionellt skogsbruk, som gör länderna lämpliga för biobränsleproduktion.

Det pågår en del forskning på området med biobränslen, går det inte tillräckligt fort tänker du?

– Problemet, som jag ser det, är att det tar väldigt lång tid att bygga de storskaliga fabriker som krävs. Det betyder att det är bråttom. Vi bör komma igång med ett sådant arbete så snart som möjligt, för det kommer bli väldigt dyrt att importera de biobränslen vi behöver.

Under presskonferensen för flygplatsutredningen nämnde Peter Norman att den här kommissionen bör tillsättas trots att det finns utmaningar i både riksdagen och EU-parlamentet.

– Jag vet att det finns motstånd mot att göra biobränslen av skogsråvara. Vi tycker att det åtminstone är lämpligt att tillverka bio av GROT (skogsavfall som blir över vid avverkningar red.anm).

I dag får flygbolagen blanda ut sitt bränsle med upp till 50 procent biobränslen. Ändå tycks användningen av biobränslen vara försvinnande liten. Varför inte flygbranschen utnyttjar sin möjlighet att bli mer klimatneutrala redan i dag har han ingen tanke om, utan hänvisar till branschen.

Vad säger det om förutsättningarna för att utöka användningen av biobränslen snabbt, när så otroligt lite används i dag?

– Som sagt kan jag inte svara på det men branschen själva har tagit fram en ambitiös målsättning om att 2030 vara fossilfri inrikes till 100 procent. Det är en bra och offensiv miljösatsning.

 

Läs mer om hållbart flygande på Dagens Arena kommande dagar.