Flickr.dom (CC)

Regeringen har föreslagit att man ska kunna bygga friggebodar på tomter utan bygglov. Förslaget möter nu skarp kritik från organisationen för unga bostadssökande, Jagvillhabostad.nu.

Innan årsskiftet kom regeringen med ett förslag om att bortse från vissa åtgärder från kravet på bygglov. En av dem gällde friggebodar. Upp till 25 kvadratmeter stora stugor ska kunna byggas på hustomter utan krav på bygglov. Irma Ortega, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu tycker att förslaget känns som ett hastverk.
– Det känns inte som att de har tänkt igenom förslaget. Dels rent praktiskt för kommunen, men också kring handläggningen av det hela. Vilka konsekvenser kommer det få att folk utan bygglov bygger så här stora komplementsbyggnader? Sen tycker vi det är riskabelt att tillåta permanenta bostäder utan någon slags tillsyn.

Jagvillhabostad.nu oroar sig över att det inte heller finns någon instans att klaga hos som hyresgäst.
– Har man gått med på ett kontrakt och det inte fungerar för att du blir orättvist behandlad är ens enda möjligheten att riva kontraktet.

Irma Ortega är inte enbart negativ till förslaget.
– Det är bra att man utnyttjar tomterna. Det öppnar upp för mer flexibla boendealternativ. Fast vi ser det inte som en lösning på bostadsbristen för vi vet ju inte hur många tomter som kommer att användas.

Risken finns också att unga studenter kan känna sig utnyttjade, menar hon. I och med den nuvarande bostadsbristen misstänker Ortega att bostadspriserna kan bli onödigt höga.
– Jag tror de kommer börja med att ta ut höga priser. Sedan kommer de att sänka priset när efterfrågan på att bo i en friggebod för 8 000 kronor i månaden inte är lika stor längre.