Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. En utredare ska bland annat titta på rättsligt bindande anställningsavtal.

I en debattartikel på DN-debatt skriver justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att det svenska regelverket kring arbetskraftsinvandring är eftersatt och öppnar upp för utnyttjande.

Trots återkommande rapporter om missbruk har reglerna inte förändrats och enligt Morgan Johansson ägnade den borgerliga regeringen frågan bara ”ett förstrött intresse”.

Nu tillsätter regeringen utredning som ska kartlägga problemen och ge förslag på hur arbetskraftsinvandrares rättigheter kan stärkas. Regeringen ger utredaren i uppgift att se över fyra åtgärder:

Krav på rättsligt bindande anställningsavtal, i stället för dagens arbetserbjudande. Begränsningar i arbetsgivarens möjligheter att försämra villkoren efter det att ett arbetstillstånd har beviljats. Samt ökade kontroller och ökade sanktioner.

”Regelverket för arbetskraftsinvandring måste vara utformat på ett sätt som minskar” riskerna för missbruk men ändå ger företag möjlighet att rekrytera den personal de behöver.”