Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kan tänka sig en lagändring för stödbidragen.

Nästa år startas tio snabbspår till jobb för nyanlända med kompetens inom bristyrken.

Inrikes födda i yrkesför ålder kommer att minska kraftigt fram till år 2020, konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff på förmiddagen. Utrikes födda kommer därmed att vara ett mycket viktigt tillskott på den svenska arbetsmarknaden de kommande åren.

Men alltför många utrikes födda fastnar i arbetslöshet eller i lågkvalificerade yrken, konstaterade Ylva Johansson. Detta trots att 30 procent av de som kommer till Sverige har eftergymnasial utbildning – vilket är ungefär lika stor andel som bland de inrikes födda.

– Det känns ju som helt galet att det kommer personer med kompetens i bristyrken utan att de kommer in på arbetsmarknaden, sa hon.

För att råda bot på det har regeringen tagit initiativ bland parterna på arbetsmarknaden för att ta fram ett antal snabbspår till jobb för nyanlända med kompetens inom bristyrken. 60 parter har deltagit i samtalen, 50 har visat intresse och nu ska ett tiotal snabbspår startas nästa år.

För en läkare kan snabbspåret innebära att personen – i väntan på sin svenska läkarlegitimation – jobbar som undersköterska för att hålla kontakten levande med yrket.

Inom andra branscher kommer det att innebära exempelvis utbildning i svenska i kombination med arbete. Man kommer också att ta fram branschvalideringar på engelska och se till att de i första hand mäter yrkeskunskap och inte – som nu – kunskap i svenska.