Martina Huber/Regeringskansliet

Regeringens politik ligger på nytt i linje med oppositionens förslag. 

”Vi vill genomföra ett nytt kunskapslyft och investera i fler studieplatser inom vuxenutbildningen och yrkesvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola.”
beskrev Socialdemokraterna under våren hur arbetslösheten ska bekämpas, framför allt bland unga.

När regeringen på tisdagen presenterade sitt ungdomspaket, där 2,2 miljarder kronor satsas 2013 och ytterligare 5,9 miljarder kronor satsats 2014–2016, ser det ut som att de har lyssnat på Socialdemokraterna och Stefan Löfven. För ungdomspaketet påminner en hel del om Socialdemokraternas politik – precis som infrastruktursatsningen som lanserades i förra veckan.

Alliansregeringen har tidigare velat slopa yrkesvuxplatser – 2012 förmedlades 7 500 platser inom yrkesvux och yrkeshögskolan jämfört med 19 000 platser 2011. Nu vänder man alltså riktning igen. Under 2013 rör det sig i det nya budgetförslaget om 18 000 helårsplatser och för hela perioden 2013–2016 handlar det om totalt 50 000 helårsplatser.
– Det är det här som är den stora samhällsutmaningen, sa statsminister Fredrik Reinfeldt (M) vid en presskonferens i Helsingborg på tisdagen.

Dessutom förlängs den tillfälliga studiebidragshöjning för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan som infördes 2011.

Fjolårets reform om sänkt krogmoms, som väntades ge 3 500 jobb till en statlig kostnad av 1,5 miljoner kronor per jobb, lyfts inte längre fram som någon succémetod för att skapa jobb men nämns kort som en förändring som ”stärker ungas jobbchanser”.