Foto: Flickr/Centerbilder

Tioårig skolplikt, möjlighet till ett extra skolår innan gymnasiet och obligatorisk sommarskola. Dessa förslag presenterade alliansledarna på onsdagen.

På onsdagsförmiddagen höll partiledarna i alliansen en gemensam presskonferens på Engelbrektskolan på Östermalm i Stockholm. Där presenterades tre förlag: Tioårig skolplikt, möjlighet till ett extra skolår före gymnasiet och obligatorisk sommarskola. Förslagen ska tas fram genom en grundskoleutredning som alliansen kommer att tillsätta.

– Lågstadiet blir fyraårigt. Vi förlänger skolplikten från nio år till tio år. Barnen ska börja skolan vid sex års ålder istället för sju års ålder, säger Jan Björklund (FP) på presskonferensen.

– Kostnaden för detta är i miljardklassen, men utredningen får återkomma till detta, fortsätter han.

Alliansen föreslår även en utbyggnad av antalet år elever ska kunna gå i grundskolan och föreslår att de som inte klarar behörigheten till gymnasieskolan ska kunna vara kvar i grundskolan ytterligare ett år till.

– Vi tycker att det är rimligt att man inom grundskolans och skolpliktens försorg ger eleverna möjlighet att fortsätta i grundskolan ytterligare ett år. Vi tycker att det är viktigt att ge dem som har det lite tuffare möjlighet att klara behörighetsnivån, säger Annie Lööf (C) på presskonferensen.

För de elever som saknar behörighet i ett fåtal ämnen föreslår alliansen obligatorisk sommarskola i alla kommuner.

– Det finns de elever som ligger nära att ta sig vidare till gymnasiet. För deras del har det vuxit fram sommarskolor i många kommuner. Det vill vi ta vidare, säger Göran Hägglund (KD).

Kraven på en tioårig skolplikt och obligatoriska sommarskolor drivs redan av Socialdemokraterna. Alliansens målsättning är att sjösätta förslaget om tioårig skolplikt i slutet av nästa mandatperiod eller i början av mandatperioden därpå.