Socialdemokraterna

“Jag är förvånad över att de hållit ut så länge i sitt motstånd.”

Den satsning på järnväg som alliansen på onsdagen presenterade på ett tåg till Linköping innehåller två utbyggnader som tidigare föreslagits nästan enbart av oppositionspartier. Inom  Socialdemokraterna är man kritisk till hur lång tid det tagit för alliansen att komma fram till samma slutsats.
– Vi har föreslagit det här i åratal och borgarna har röstat ner det år efter år i riksdagen, säger Anders Ygeman (S), ordförande i Trafikutskottet, till Dagens Arena.

Har det märkts någon antydan till omsvängning från alliansen i utskottet den senaste tiden?
– Nej, varje gång vi debatterat det här har man sagt nej. Anders Borg sa ju tidigare att det är ”robust olönsamt” och liknande tongångar har det varit hela vägen.

Ygeman menar att det här visar att alliansen har stora trovärdighetsproblem i infrastrukturfrågor.
–  De genomför saker som de under lång tid satt sig emot och där deras motstånd under lång tid gjort att vi har en sämre konkurrenskraft än vi annars haft. De här projekten hade redan börjat byggas om inte alliansen hade röstat ner dem gång på gång. De liksom släpar sig fram till altaret, säger Ygeman och poängterar att han ändå inte är överraskad:
– Jag är snarare förvånad över att de hållit ut så länge i sitt motstånd.

Men tycker Socialdemokraterna att det är bra reformer?
– Det är bra investeringar. Men frågan är vilken hastighet man bygger för. Det är viktigt att man bygger för framtidens hastigheter, inte för gårdagens hastighet. Där har Jan Björklund varit ute och svajat, jag vet inte riktigt vad han menar, säger Ygeman och fortsätter:
– Han tror att det finns nån speciell sorts räls som höghastighetståg går på och så är det ju inte, han har fått det där om bakfoten.

Är det nån annan infrastrukturreform ni driver i dag som ni hoppas de ska ställa upp på – förr eller senare?
– Dag efter dag kommer bevis på att järnvägen inte klarar sin uppgift. Det finns ganska många investeringar som behöver göras och jag hoppas verkligen de ska komma. Botniabanan och ett antal andra godssatsningar, samt mindre järnvägssträckor som är väldigt viktiga för storstadspendlarna, till exempel Mälarbanan och Tomteboda – Kallhäll.